Jan Plewako, ur. 27.01.1863, leśniczy, starszy taksator radca kolleżski.

Mąż Marii z Łuckiewiczów zmarłej w 1915 r. pochowanej na cmentarzu kalwaryjskim w Mińsku.

Potomkowie Jana i Marii Plewaków są członkami Towarzystwa Plewaków.