Laudum zjazdu Olkienickiego  24 listopada 1700 r.

WOJEWÓDZTWO MIŃSKIE

CHORĄGIEW
J.M.P. Krzysztofa Mackiewicza Miecznika Smoleńskiego.

1. Krzysztof Mackiewicz, Miecznik Smoleński, RotmistrzWojewództwa Mińskiego, 2. Mikołaj Wołodkowicz, Porucznik, 3. Aleksander Włodzimierz Zaleski, Podczaszy Drohicki, Chorąży, 4. Hrehory z Białaczowa Cedrowski, Podczaszy Nowogródzki, 5. Szymon Chmara, 6. Bazyli Śliwowski, 7. Konstanty Czerski, Stolnik Smoleński, 8. Władysław Łasskowski, 9. Władysław Buywid, 10. Mikołaj Szpilowski, 11. Władysław Bucholc, 12. Jan Kiersnowski, 13. Gabriel Antoni Stankiewicz, 14. Joachim Dominik Plewaka, 15. Jerzy Piotr Bułhak,
16. Karol Pużynowski, 17. Karol Stanisław Ordyniec, 18. Paweł Kaczanowski, 19. Michał Pomorski, 20. Trojan Świętorzecki, 21. Daniel Piotrowski, 22. Władysław Jan Hołownia, Skarbnik Starodubowski, 23. Piotr Sienkiewicz, 24. Franciszek Krażyński, 25.Kazimierz Giedroyć, K. WM., 26. Jan Surynt, 27. Jan Kolnicki, 28. Kazimierz Charewicz, 29. Florian Buywid, 30. Jan Strępkowski, 31. Adam Stankiewicz, 32. Mikołaj Nowodworski, 33. Jerzy Świętonacki, 34. Adam Chodorowski, 35. Konstanty Pożaryski, 36. Stanisław Szymkiewicz, 37. Stefan Malinowski, 38. Wojciech Kozubowski, 39. Józef Bielewicz, 40. Michał Hałko, 41. Stanisław Dąbrowa, 42. Józef Koncki, 43. Jan Kozubowski, 44. Michał Czapliski, 45. Michał Trusowecki, 46. Stefan trowecki, 47. Franciszek Michałowski, 48. Karol Kiersnowski, 49. Władysław Szabłowski, 50. Teodor Kozubowski, 51. Tomasz Strzałkowski, 52. Teodor Stretowicz, 53. Stanisław Bachemtowicz, 54. Tomasz Kurowski, 55. Józef Buynowski, 56. Zygmunt Hładowski, 57. Karol Janowski, 58. Andrzej Janowski, 59. Krzysztof Pietkiewicz, 60. Stefan Pożarski, 61. Konstanty Pietraszko, 62. Mikołaj Hryszkiewic Basarewicz, 63. Władysław Piotrowicz, 64. Stanisław Krupski, 65. Adam Zagurski 66. Łukasz Sobrowicz, 67. Jan Mrayski, 68. Mateusz Surynt 69. Michał Czechowicz, 70. Gabriel Machowicz, 71. Wojciech Kukiel, 72. Cyprian Merło, 73. Kazimierz Brzeziński, 74. Jan Tolański,  75. Daniel Tolański, 76. Marcin Gozdzielski, 77. Symon Surynt, 78. Jerzy Czapliński 79. Stanisław Buskowski, 80. Kazimierz Dubielewski, 81. Marcin Hołub, 82. Stanisław Czechowicz, 83. Symon Chotkowski, 84. Andrzej Sopoćko, 85. Wawrzyniec Sopoćko, 86. Gabriel Torcykowski, 87. Jerzy Balcerewicz, 88. Stanisław Grudziński, 89. Michał Czertowicz, 90. Piotr Pożaryski, 91. Kasper Wonikiewicz, 92. Jan Downar, 93. Rafał Chojecki 94. Kazimierz Wojdziewicz, Regent Kancelarii Większej Wielkiego Księstwa Litewskiego.