Laudum zjazdu Olkienickiego  24 listopada 1700 r.

CHORĄGIEW
Rotmistrzostwa Jego Mości Pana Pakosza Stolnika Połockiego.

1. Jan Pakosz, Stolnik Połocki, Starosta Koziański, Rotmistrz J.K.M. Województwa Połockiego, 2. Michał Przysiecki, Porucznik, 3.Adam Reut, Chorąży, 4. Stefan Ostrouch, 5. Mikołaj Czarniewski, 6. Aleksander Chudziński, 7. Aleksander Zaleski, 8. Kazimierz Sadowski, 9. Józef Huszcza, 10. Jan Kurosz, Łowczy Mil., 11. Dominik Pietuch, 12. Samuel Żochowski, 13. Kazimierz Piotrowicz, 14. Jan Kozaryn, 15. Franciszek Sielicki, 16. Jan Kazimierz Koszka, 17. Stanisław Mienicki, 18. Jan Hołubicki, 19. Stanisław Hornowski, 20. Władysław Żarnowski, 21. Jerzy Świrszczewski, 22. Michał Klukowski, 23. Andrzej Klaus, 24. Jan Butowicz, 25. Franciszek Pruski, 26. Kasper Żochowski, 27. Wincenty Ostrouch, 28. Stefan Piotrowicz, 29. Jerzy Milkowski Narbut, 30. Michał Hajkowicz, 31. Dominik Lisowski, 32. Mikołaj Snopkowski, 33. Jan Spirydowicz, 34. Stefan Zaleski, 35. Jerzy Koszka, 36. Bartoszewicz, 37. Mateusz Koszka, 38. Stanisław Odyniec, 39. Aleksander Wołczek, 40. Łukasz Streż, 41. Władysław Szpak, 42. Kazimierz Drucki Sokoliński, 43. Jan Borejko, 44. Bazyli Horodecki, 45. Aleksander Plewaka, 46. Jakub Huszcza, 47. Franciszek Stołypka, 48. Aleksander Kościa, 49. Karol Romanowski, 50. Aleksander Mościcki, 51. Benedykt Butowicz, 52. Jerzy Kuszel, 53. Władysław Pietryszcza, 54. Jerzy Koszka, 55. Kazimierz Hornowski


Przypisy do kolejnych osób wg numerów:
1. Urzędnicy WXLit., t. 5, poz. 866.
2. Urzędnicy WXLit., t. 5, poz. 614.