Laudum zjazdu Olkienickiego  24 listopada 1700 r.
RECOMPENSA
pozabijanych, postrzelanych i tych, którzy szkodę znaczą ponieśli w potrzebie pod Oszmianą i Olkinikami.
Na wieczną, i nigdy w sercach naszych nie wygasłą, i następujących potomków wiekopomnej sławy pamiątkę, tych Ich MM. Braci naszych, ktorzy chwalebnie, i odważnie na mMarsowym polu, przy obronie praw i swobód Ojczystych stawając, życie i krew wylali, w teraźniejszym Generalnym Postanowieniu naszym wyrażamy, oraz in vim just & gratitudinis [=w sprawiedliwym uznaniu?], dobra nazwane Iwie* i Mikołajów w Powiecie Oszmińskim leżące, cum omnibus attinentijs & attingentis[=ze wszystkimi jego przynmależnościami ?], mocą teraźniejszego zjazdu naszego, i jednostajnym zezwoleniem, na wieczne czasy jure terrestri [=prawem zimskim?] konferujemy: naznaczywszy Komisarzów, Jaśnie Wielmożnego J.M. Księdza Jana Mikołaja Zgierskiego, Biskupa Martyryjskiego, Sufragana Wileńskiego, Sekretarza Wielkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego i J.M.P. Daniela Ordyńca, Strażnika Smoleńskiego, aby te dobra, tak pozabijanych sukcesorom, jako też postrzelanym, proportionate [=proporcjonalnie] rozdzielili. Salvis juribus [=chroniąc prawa] Kościołów tamecznych i dawnych funduszów.

*August II Król Polski zakazuje postrzelonym w bitwie pod Olkiennikami
rościć sobie pretensje do dóbr Iwie należącej do Michała Tyzenhauza

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=222338


Specyfikacja pozabijanych i postrzelanych.
z Powiatu Oszmiańskiego:
1. J.M.P. Michał Koziełł, Rotmistrz, 2. J.M.P. Antoni Ślizień, Łowczy Oszmiański 3. J.M.P. Jastrzębski, 4. J.M.P. Michał  Świrski, 5. J.M.P. Stanisław Wąsowicz, zabici
6. J.M.P. Ludwik Chomiński Chorąży protunc [= następny] obrany Oszmiański, 7. J.M.P. Mikołaj Sulistrowski, 8. J.M.P. Józef Herman, 9. J.M.P. Krzysztof Chojecki, 10. J.M.P. Stefan Skirmont, 11. J.M.P. Tomasz Jurewicz, 12. J.M.P.  Maciej Bieduński i 13. J.M.P. Konstanty Czyż, jedni dzidami przebici, drudzy posieczeni i postrzelani.

z Powiatu Lidzkiego:
14. J.M.P. Jan Dowgiało, 15. J.M.P. Bernatowicz, 16. J.M.P.  Michał Łazowski, zabici, 
17. J.M.P. Dominik Dzieżyc, 18. J.M.P. Jerzy Kozicz, 19. Hieronim Adamowicz, 20. J.M.P. Adam Nieciecki, jedni dzidami przebici, drudzy posieczeni i postrzelani.

z Województwa Mińskiego:
21. J.M.P. Krzysztof Walicki, Starosta Bochnowiecki, 22. J.M.P. Korzeniewski postrzelani
i pocztowi trzej J.M.P. Tyszkiewicza Starosty Strzałkowskiego, J.M.P. Tomasza Chrapowickiego i J.M.P. Telszewskiego, zabici

z Księstwa Żmudzkiego:
23. J.M.P. Lipnicki zabity,
24. J.M.P. Winkler, 25. J.M.P. Dłuski, 26. J.M.P. Przyjałgowski, 27. J.M.P. Okurowski, 28. J.M.P. Piotrowicz Łowczy Żmudzki  szkodliwie poranieni i postrzelani,

z Województwa Połockiego:
29. J.M.P. Darewski, Skarbnik Połocki, 30. J.M.P. Lewaszkiewicz, 31. J.M.P. Zwieczorowski, 32. J.M.P. Tomkowicz, 33. J.M.P. Staszewski, 34. J.M.P. Ciunowski, 35. J.M.P. Bohusz,
36. J.M.P. Plewaka, 37. J.M.P. Soroka, 38. J.M.P. Kozłowski, 39. J.M.P. Józef  Streż, 40. J.M.P. Gumowski, 41. J.M.P. Jaczyt, 42. J.M.P. Huda, 43. J.M.P. Połupięta, 44. J.M.P. Pohoski, 45. J.M.P. Mikołaj Korsak, 46. J.M.P. Hryszkiewicz, 47. J.M.P. Kazimierz Korsak, 48. J.M.P. Wincenty Swołyński, i 49. Stanisław Drozdowicz, który miał poczt Collegium Połockiego, zabici
50. J.M.P. Krzysztof Stancewicz, 51. J.M.P. Epimach, 52. J.M.P. Bohdanowicz, 53. J.M.P. Biedrzycki, 54. J.M.P. Tropczyński, 55. J.M.P. Kowalewski, 56. J.M.P. Wysocki, 57. J.M.P. Łazowski, 58. J.M.P. Jezdżało, 59. J.M.P. Czarkowski, 60. J.M.P. Górski, 61. J.M.P. Ławrynowicz, 62. J.M.P. Markiewicz, 63. J.M.P. Stankiewicz, 64. J.M.P. Reut, 65. J.M.P. Lisowski, 66. J.M.P. Bazyli Huszcza, 67. J.M.P. Borejko, 68. J.M.P. Jerzy Koszka, 69. J.M.P. Jakub Huszcza, 70. J.M.P. Kościa, 71. J.M.P. Spirydowicz, 72. J.M.P. Kukiel, 73. J.M.P. Serafinowicz, 74. J.M.P. Piotr Ciapiński, 75. J.M.P. Jaczny, 76. J.M.P. Michał Sołtan, 77. J.M.P. Michał Monfidowicz, 78. J.M.P. Rusiecki, 79. J.M.P. Tomasz Chwieciński, 80. J.M.P. Piotr Kozyrski, 81. Teodor Hroznowski, 82. J.M.P. Michał Okołow, 83. J.M.P. Samwiło i kilkunastu pocztowych, jedni dzidami przebici, drudzy posieczeni i postrzelani.

z Województwa Witebskiego:
84. J.M.P. Maciej Ostrowicki, 85. J.M.P. Froncewicz, 86. J.M.P. Jerzy Ancuta, 87. J.M.P. Górski, 88. J.M.P. Osipowicz, 89. J.M.P. Skłotowski zabici,
90. J.M.P. Sawicki, 91. J.M.P. Siemienowicz, 92. J.M.P. Hrehory Podbereski, 93. J.M.P. Adam Szkornia i kilkunastu pocztowych, jedni dzidami przebici, drudzy posieczeni i lethaliter [=śmiertelnie] postrzelani.

z Województwa Mścisławskiego:
94. J.M.P. Marcin Poniatowski, Pisarz Grodzki, 95. J.M.P. Jerzy Muświc, 96. J.M.P. Turłaj, 97. J.M.P. Żelisławski, Skarbnik Witebski, 98. J.M.P.Korytko, zabici,
99. J.M.P. Adam Kociełł, 100. J.M.P. Parczewski, 101. J.M.P. Szukalski, 102. J.M.P. Mikołaj Gorski, 103. J.M.P. Pawłowski, śmiertelnie ranieni i postrzlani, przy czym pięciu pocztowych zabitych, drudzy posieczeni i postrzelani.

z Powiatu Orszańskiego:
104. J.M.P. Felicjan Swinarski zabity.

I innych, wiele tak z tego Powiatu, jako i z różnych Województw i Powiatów Wielkiego Księstwa Litewskiego zabitych i postrzelanych, którzy dla prędkiego rozjechania się regestrów swoich nie podali, i w tym Generalnym Postanowieniu nie są wyrażeni, jednak za wyrażonych poczytani być mają, praevia probatione [=uprzednio] przed Ich MM. PP. Komisarzami wyżej namienionymi, ktoórych akta wszystkie, Dekreta z Komisją teraźniejszą in perpetuum [=na stałe] zatwierdzamy, authoritate prefentis Conventus
 


J.M.P. = Jego Miłość Pan, później Jegomość Pan (J.P.) - wskazanie szlacheckiego statusu danej osoby
Ich MM. PP. = Ich Mosci Panami, liczba mnoga od J.M.P.