... tak zwana Wojna Olkienicka znalazła rymopisa w Onufrym Korytyńskim, który wierszem cały ten wypadek opisał.
Poemat ten umies
zczony jest w szacownym zbiorze pod tyt.
Zrzód
ła do Dziejów Polskich M. Grabowskiego i Alexandra Przezdzieckiego. T. I. Wilno 1843 str. 175.

cyt. za "Starożytną Polską