Powiat Upitski
 1. Hieronim z Kozielska Puzyna, starosta upitski, dyrektor sejmiku relacyjnego
 2. Aleksander Jan Podbereski, marszałek powiatu upitskiego
 3. Aleksander z Kozielska Puzyna, chorąży powiatu upitskiego
 4. Karol Białłozor, starosta kiernowski, podstoli upitski
 5. Piotr Konstanty Błuś, horodniczy upitski
 6. Władysław Michał Kirkiłło, wojski upitski
 7. Mikołaj Karp, wojski nowogrodzki [siewierski]
 8. Michał Gombrowicz, łowczy upicki
 9. Józef z Kozielska Puzyna, kasztelanic miński
 10. Jerzy Wołmiński, skarbnik województwa trockiego
 11. Antoni z Kozielska Puzyna, sędzic ziemski [upitski]
 12. Michał Bittowt, koniuszy upitski
 13. Piotr [Sowicz] Korsak, podczaszy trocki
 14. Aleksander Oziembłowski, skarbnik smoleński
 15. Bogusław Świętorzecki, stolnik zakroczymski (lipny)
 16. Paweł Karp, oboźny upicki
 17. Michał z Kozielska Puzyna, kasztelanic miński
 18. Aleksander [Pukień] Puchowski, stolnik miński
 19. Franciszek Białłozor, podkomorzyc wiłkomierski
 20. Michał Giegiedzki, regent grodzki upitski
 21. Krzysztof Dąbrowski, stolnik brzeski
 22. Mikołaj Ptak, łowczy ...?
 23. Jakub Karp, cześnik rzeczycki
 24. Jan Emmanuel Tołoczko, stolnik wołkowyski
 25. Konstanty Kazimierz Staszkiewicz
 26. Jan Żytowicz, cześnik depbski
 27. Jan Władysław Okmiański
 28. Jerzy Papkoński (?) (może Popłoński)
 29. Andrzej Straszewicz
 30. Jan K[azimierz] Strumberski (?) (może Stromberg)
 31. Jerzy Lachnicki
 32. Kazimierz Buyniewicz
 33. Teofil Poszokiński*
 34. Jan Gawiński (?)
 35. Andrzej Pacewicz
 36. Stanisław Bystram
 37. Kazimierz Kulesza, budowniczy upitski
 38. Jan Pukień [Puchowski]
 39. Jan Ciemnołoński*
 40. Jerzy Ciołkowicz*
 41. Jan Micewicz
 42. Michał Przyjałgowski
 43. Karol Towiański, cześnik wiłkomierski
 44. Jakub Czerniewski
 45. Stanisław Czyrski (?)
 46. Benedykt Czerniewski
 47. Aleksander Jan Szyling (v. Schilling)
 48. Krzysztof Ludkiewicz
 49. Tomasz Petrusewicz
 50. Marek Rymwid*-Mickiewicz
 51. Jan Szymborski
 52. Konstanty Syrwid, skarbnik ...?
 53. Felicjan Jabłoński
 54. Piotr Teofil Mickiewicz
 55. Władysław Ludkiewicz, krajczy upicki
 56. Samuel Berk (Berg), sędzia grodzki upicki
 57. Kasper Lepaczyński (?)
 58. Jan Wiktor Pacewicz
 59. Alexander Świętorzecki
 60. Władysław Gombrowicz
 61. Jan Dowiatt
 62. Sopoćko
 63. Franciszek Laudański
 64. Jan Kuszelewski
 65. Jan Muśnicki
 66. Władysław Frank, łowczy w...(?)
 67. Władysław Paweł Straszewicz, mostowniczy upitski
 68. Piotr Ambrożewicz
 69. Karol Gombrowicz
 70. Tomasz Petrusewicz
 71. Kazimierz Podrez
 72. Stefan Paszkowicz
 73. Władysław Kozakowski
 74. Daniel Lachnicki
 75. Jan Bystram
 76. Alexander Bystram
 77. Konstanty Ciołkowicz*
 78. Stefan Kulesza
 79. Stefan Ciołkowicz*
 80. Kazimierz Władysław Downarowicz
 81. Jerzy Muśnicki
 82. Władysław Muśnicki
 83. Konstanty Syrtowt
 84. Kazimierz Borodzicz
 85. Jerzy Michniewicz, łowczy upitski
 86. Andrzej Borodzicz
 87. Albrycht Dobożyński
 88. Leon Surwiłło
 89. Władysław Frąckiewicz
 90. Adam Baczański
 91. Krzysztof Budrewicz
 92. Kazimierz Michałowski
 93. Kazimierz Wąsowski
 94. Roman z Dowmunta* Siesicki
 95. Felicjan Leuin (?) (może v. Lieven)
 96. Otto Filip v. Kloppmann*, stolnik połocki
 97. Jan Gombrowicz
 98. Michał Staszewski
 99. Kazimierz Borodzicz
 100. Wilhelm G. Jęczmiński*
 101. Władysław Jakowicz (?)
 102. Mikołaj Gombrowicz
 103. Adam Jan Ludkiewicz, mostowniczy upicki
 104. Samuel Kulwieć
 105. Samuel Świacki*
 106. Stanisław Narkiewicz
 107. Andrzej Władysław z Micunów* Micewicz
 108. Kazimierz Sadkowski
 109. Jakub z Lowira Helman (?)
 110. Jan Rossochacki
 111. Andrzej Dąbrowski, stolnik brzeski
 112. Władysław Kirkiłło
 113. Jan Gościcki
 114. Piotr Sobolewski, cześnik s...?
 115. Paweł Bossakowski (?)
 116. Antoni z Mikulcz Mileszko (?), podstoli rzeczycki
 117. Stefan Damecki (?)
 118. Kazimierz Guttowski (?) (może Gutkowski)
 119. Bartłomiej Laudański
 120. Kazimierz Laudański
 121. Karol Kirkiłło
 122. Jan Kildysz
 123. Wojciech Dobożyński
 124. Ludwik Szelkiens (?) porucznik JKM
 125. Jerzy Sopoćko
 126. Jan Łukiański
 127. Alexander Mackiewicz
 128. Andrzej Pietrowski (?)
 129. Paweł Bohuszewicz
 130. Wizgierd
 131. Michał Szabuniewicz
 132. Daniel Lachnicki
 133. Wawrzyniec Alexander Muśnicki
 134. Jackiewicz
 135. Kazimierz Podrez
 136. Krzysztof Budrewicz
 137. Antoni Helman (?)
 138. Krzysztof Dąbrowski
 139. Antoni Rossochacki
 140. Nikodem Kaczyński, starosta romb (?)
 141. Krzysztof Jackiewicz
 142. Wojciech Dobożyński
 143. Jan Helman (?)
 144. Stanisław Kulesza
 145. Dominik Krukowski
 146. Andrzej Toczycki (?) (zapewne Toczyski)
 147. Wawrzyniec Koc, sędzic drohicki
 148. Ludwik* Szepietowski*
 149. Marcjan Szymski (?)
 150. Antoni Korybski
 151. Krzysztof Kozłowski
 152. Mikołaj Szczurkowski
 153. Piotr Żeromski*
 154. Józef Duhowski (?)
 155. Tomasz Bereśniewicz*
--------------------------------------------------
Przypisy do kolejnych osób wg numerów:

1. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3946. 
2. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3524.
3.
Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3355.
4. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3778.
5. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3411.
6. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 4045.
7. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 4046.
8. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3488.
9. Urzędnicy WXLit., t. 2, po poz. 3524. Starosta laudyjski.
10. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 1193.
11. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3986.
12. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3446.
13. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 879.
14. Urzędnicy WXLit., t. 4, poz. 1117.
16. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3593.
17. PSB, t. 29, s. 497.
18. Podymne 1690, woj. trockie, s. 208.
19. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3729.
20. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3464.
21. Podymne 1690, woj. trockie, s. 178.
23. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3378.
24. Podymne 1690, woj. trockie, s. 207.
25. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3783.
27. Podymne 1690, woj. trockie, s. 177.
37. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3331.
43. Urzędnicy WXLit., t. 1, poz. 3020.
55. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3463.
56. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3819.
66. Podymne 1690, woj. trockie, s. 205.
67. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3575.
85. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3481.
87. Podymne 1690, woj. trockie, s. 190.
103. Urzędnicy WXLit., t. 2, poz. 3576.
113. Podymne 1690, woj. trockie, s. 196.
129. Podymne 1690, woj. trockie, s. 193

Opracował:
Adam A. Pszczółkowski  
stan na 2019-04-08 15:35