Dziakowszczyzna 

l.) folw. w pow. mińskim, w 2 okr. polic. rakowskim, w paraf. katol. rakowskiej, dziedzictwo Plewaków; obsz. 652 mr. 

2.) D., folw. pryw., nad rz. Penią, pow. wilejski, 2 okr. adm., o 8 i pół w. od Wilejki, przy drodze pocztowej z Dołhinowa do Wilejki; 2 dm., 15 mk. (1866).

Słownik Geograficzny (1881r.)

t. II str. 261, Dzi.