Krzywicze 

l.) dwie starożytne wioski i dwa folwarki sąsiednie, w pow. mińskim, o mil 2 ku zachodowi od mka Rakowa, w parafii katol. rakowskiej, w gm. krzywickiej, w okr. polic. 2 rakowskim, nad rzeczką Jerszówką, w  malowniczej okolicy położone. Sama nazwa wskazuje, że tu musiały być siedziby  pierwotnego plemienia  krzywiczańskiego, pospolitego w mińszczyźnie;  jakoż rzeczywiście to  miejsce nosi na sobie ślady głębokiej  starożytności, posiadając kurhany i okopiska. Zdaje się, że już w w. XVII były w posiadaniu starej rodziny Swiętorzeckich. Małe K. mają osad włócznych 5, Wielkie K. osad 7, cerkiew parafialną pounicką, tudzież zarząd gminy krzywickiej składającej się z 9-ciu starostw wiejskich i 141 wiosek zamieszkałych przez 1931 włościan płci męskiej. Folw. Wielko Krzywicki, własność Swiętorzeckich, ma włók 15 i pół. Folw. Mało-Krzywicki, własność Łaskich, ma włók około 9. Al. Jel.

Słownik Geograficzny
t. IV.,
str. 807, Krz
.