Osowiec 

l.) fol., pow. wilejski, w l okr. pol., gm. i okr. wiejski Krasne al. Krasnesioło, o 4 w. od gminy a 39 w. od Wilejki, ma l dm., 5 mk.; własność Wysockiego. 

2.) O., fol., tamże, o 39½ w. od Wilejki, przy b. dr. poczt. z Wilna do Mińska, ma l dm., 5 mk. kat., własność Okołowa. Do dóbr O. należą wsie: O., Kościuszki, Granicze i Koszarzyszki.

3.) O., wś włośc., tamże, ma 16 dm., 150 mk. prawosł. (w 1864 r. na części Okołowa 28 dusz rewiz., na części zaś Wysockich 41 dusz rewiz.). 

8.) O., wś, pow. nowogródzki, niedaleko od Nowogródka, niegdyś własność i siedziba rodziców Adama Mickiewicza, podług niektórych miejsce jego urodzenia w 1798 r.

Słownik Geograficzny
 
t. VII., str. 651, Oso