Pralniki,

wś i dobra nad rzką Makasierką, dopł. Isłoczy, pow. miński, w 2 okr. pol. rakowskim, gm. Iwieniec, par. kat. Raków, ma 19 osad pełnonadziałowych; cerkiew pounicka, filia par. Ojceniewo, fundacyi obywatela Ratyńskiego z 1805 r. Od początku bieżącego wieku aż do 1852 r. P. były własnością Ratyńskich, dziś należą do hr. Ledochowskich. Dobra te, dawniej obszerniejsze, teraz mają 889 dz. ziemi dworskiej w wybornej glebie. We dworze stare archiwum. Dochody przynoszą propinacye i młyny.         Al. Jel.

Słownik Geograficzny 
 
t.IX str. 17, Pra