Wyliczenia haplotypów można dokonywać na podstawie tabeli zamieszczonej pod schematem z mutacjami STR: http://www.plewako.pl/Y-DNA/schemat.htm
a wyliczone w tabeli osoby powiązane są zgodnie ze schematem: http://www.plewako.pl/Y-DNA/Plewako_Y-DNA_Projekt.htm

Potomkowie osób o wskazanych haplotypach, umieszczenie na drzewie filogenetycznym: powinni mieć potomne haplotypy: zasadniczo powinni dziedziczyć cechy genetyczne swojego ojca, dziadka czy dalszego przodka, choć mogą pojawić się u nich nowe mutacje - i niezwykle rzadko - mutacje powrotne. Natomiast wykazane w tabeli haplotypy są ścisłe, chyba, że w danym markerze jest nieokreśloność, czy juz nastąpiła mutacja obecna u potomka ją posiadającego. Tą nieokreśloność można usunąć testując odpowiednio bliskich czy dalszych krewnych.

Dla przykładu, aby stwierdzić wartość allelu 442 u mojego ojca Mariana Plewako należy wykonać test Y-37 mojego brata lub bratanka, zaś by określić czy miał ta cechę mój dziadek Bronisław należy zbadać Y-DNA mojego brata stryjecznego lub tego brata syna. Oczywiście wykazanie, że dziadek Bronisław nabył już tą mutację kończy badanie - wszyscy jego potomkowie ją mieć powinni. Jej brak nie przesądza, że nabył ją mój ojciec, mogła pojawić się dopiero u mnie.

Znalezienie odpowiedniej osoby do testu najłatwiejsze jest z wykorzystaniem pełnego drzewa genealogicznego Rodu Plewako h. Pogonia I2a2 Y-DNA Oczywiście ta wiedza nie wydaje się przeważnie konieczna, tym bardziej, że test kosztuje dość drogo (155$) , choć parę osób mogłoby pogłębić naszą wiedzę o genetycznym różnicowaniu się Rodu Plewako

Stanisław J. Plewako
kierownik Projektu PlewakoY-DNA