Mutacje SNP w gałęzi I-PLE07 na podstawie badań BigY:

Tabela do prognozowania przynależności do subkladów w I-PLE07:


Tabela wyników Y-STR z rozwinięciem subkladów.

Publikowane drzewo subkladów dla rodu Plewako I-PLE01/I-BY1546:
https://www.familytreedna.com/public/y-dna-haplotree/I;name=I-PLE01
https://www.yfull.com/tree/I-PLE07/ (interpretacja YFull wyników z FTDNA)
https://www.yseq.net/images/trees/I2a-M423_tree.png (firma YSeq z Berlina)

Członkowie dwóch gałęzi rodu Plewako oddzielonych w połowie XVII wieku, #131251 Stanisław Jan Plewako i #156366 Damian Plewako brali udział w Programie BigY. W wyniku dwóch badań BigY zidentyfikowano kilkanaście wspólnych mutacji (PLE01-PL15) w nowych pozycjach chromosomalnych oraz allel PLE23 znanej w tej samej pozycji mutacji PF6392, zarówno u Stanisława-Jana Plewako jak i Damiana Plewako, a zatem obecnych w Y-DNA rodu już przed 1650 r. a powstałych już po wytworzeniu się subkladu I-Y4882. zob. ich charakterystykę na ISOGG YBrowse - http://ybrowse.org/gb2/gbrowse/chrY/? Stanisław-Jan Plewako i Damian Plewako mają też po parę prywatnych mutacji. Obecnie szacujemy, że mutacje wykrywane w badaniu BigY/BigY500 powstawały przeciętnie co 90 lat, zaś w badaniu BigY700 operujacym na większym obszarze chromosomu Y - co ok. 65 lat (3 mutacje SNP co 200 lat). Początek subkladu I-PLE07 można datować zatem w przybliżeniu na rok 380 n.e., co pozostaje w zgodzie z obliczeniami YFull 

Stanislaw-Jan Plewako
last modif. 2022-08-05