Mutacje SNP w gałęzi I-PLE07 na podstawie badań BigY:

Tabela do prognozowania przynależności do subkladów w I-PLE07:


Tabela wyników Y-STR z rozwinięciem subkladów.

Publikowane drzewo subkladów dla rodu Plewako I-PLE01/I-BY1546:
https://www.familytreedna.com/public/y-dna-haplotree/I;name=I-PLE01
https://www.yfull.com/tree/I-PLE07/ (interpretacja wyników przez YFull)
https://www.yseq.net/images/trees/I2a-M423_tree.png (firma YSeq z Berlina)

Członkowie dwóch gałęzi rodu Plewako oddzielonych w połowie XVII wieku, #131251 Stanisław Jan Plewako i #156366 Damian Plewako brali udział w Programie BigY. W wyniku dwóch badań BigY zidentyfikowano kilkanaście wspólnych mutacji serii PLE w nowych pozycjach chromosomalnych, zarówno u Stanisława-Jana Plewako jak i Damiana Plewako, a zatem obecnych w Y-DNA rodu już przed 1650 r. a powstałych już po wytworzeniu się subkladu I-Y4882. zob. ich charakterystykę na ISOGG YBrowse - http://ybrowse.org/gb2/gbrowse/chrY/? Stanisław-Jan Plewako i Damian Plewako mają też po parę prywatnych mutacji. Obecnie szacujemy, że mutacje wykrywane w badaniu BigY powstawały przeciętnie co 90 lat, zaś w badaniu BigY700 operujacym na większym obszarze chromosomu Y - co ok. 70 lat. Powstanie subkladu I-PLE07 można datować zatem na okres 150 - 290 r. n.e. W wyniku odkrycia u kolejnych osób przynależności do subkladu PLE07 udało się ustalić chronologię powstawania mutacji w linii rodu Plewako. Okazało się, że kolejne subklady to PLE07 > PLE14 > PLE02 > PLE15 > PLE01 charakterystyczny dla rodu Plewako i obejmujący okres od około 1200 r. do 1620 r., czyli w znacznej części okres przednazwiskowy (nazwisko Plewako utrwaliło się ok. 1580 r., a najdalszy uchwytny genealogicznie przodek urodził sie ok. 1480 r.). Wskazuje to na prawdopodobieństwo znalezienia w przyszłości jeszcze bliżej spokrewnionych rodzin niż rycerskiego pochodzenia ród Karwowskich (początki którego znane są ok 1380 r.) z pogranicza Podlasia i Mazowsza.

Stanislaw Jan Plewako
last modif. 2023-06-18