Źródło: https://www.epaveldas.lt/preview?id=VUB01-000663247

 „Aktoraty do wpisania w Regestr Summarii Processus Kommissyi Spraw po Jezuickich...“
Jankowski, Sebastian, 1726-1773*, aut., 17--, Vilniaus universiteto biblioteka

1 - mo
Wielmożny Jegomość Pan Stefan Plewako Starosta Kołoboryski Aktor,
Wielmożny Jegomość Pan Antoni Jarocki Cześnik Powiatu Brasławskiego qua Plenipotent Prześwietnej Komisji Edukacji Narodowej,
i Wielmożny Jegomość Ksiądz Sebastian Jankowski Scholastyk Prałat Katedralny Żmudzki qua Posesor majętności Bukontyszek

przeciwko 

Wielmożnym Jegomość Panom Ignacemu Szukszcie Sędziemu Ziemskiemu Księstwa Żmudzkiego,
Kazimierzowi Kownackiemu Oboźnemu i Pułkownikowi Księstwa Żmudzkiego,
Jerzemu Jurewiczowi, Chorążemu powiatu Korszewskiego Księstwa Żmudzkiego i
Ichmościom Panom Józefowi ojcowi, Janowi synowi Misztowtom,
Ignacemu i Kazimierzowi Woyszwiłom,
Tadeuszowi, Tomaszowi i Kazimierzowi Kieturowskim,
Jegomość Panu Jerzemu Buywidowi,
Michałowi i Karolowi Jucewiczom,
Benedyktowi ojcowi, Antoniemu i Kazimierzowi synom Iwanowskim,
i dalszym graniczącym z majętnością Bukontyszki.

2 – do
Wielmożny Jegomość Pan Stefan Plewako Starosta Kołoboryski,
przeciwko
Wielmożnemu Jegomość Panu Antoniemu Jaruckiemu Cześnikowi Powiatu Brasławskiego Plenipotentowi Generalnemu Prześwietnej Komisji Edukacji Narodowej,
Wielmożnemu Jegomość Panu Krzysztofowi Lichodziejewskiemu Strażnikowi Województwa Mińskiego,
Wielmożnemu Jegomość Panu Janowi Kłokockiemu Wojskiemu Województwa Mińskiego.

3- tio
Wielmożny Jegomość Ksiądz Sebastian Jankowski Scholastyk Prałat Katedralny Żmudzki:
przeciwko
Wielmożnym Jegomość Panom Antoniemu Jarockiemu Cześnikowi Powiatu Brasławskiego qua Generalnemu Plenipotentowi Prześwietnej Komisji Edukacyjnej. 

Terminka do zapisania relacji podanego pozwu, którą ma podpisać Jenerał, i zeznać przed Pisarzem Komisyjnym.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roku 1776 miesiąca Junii __ Dnia Ja Jenerał Jego Królewskiej Mości na podpisaniu się wyrażony znam(zeznam?) tym moim relacyjnym kwitem, iż w sprawie Wielmożnego Jegomość Księdza Sebastiana Jankowskiego Scholastyka Prałata katedralnego Żmudzkiego takowego pozwu kopię Wielmożnemu Jegomość Panu Antoniemu Jarockiemu Cześnikowi Powiatu Brasławskiego Plenipotentowi Głównemu Prześwietnej Komisji Edukacji Narodowej w mieście Jego Królewskiej Mości Wilnie oczewisto w ręce podałem, oraz o terminie rozprawy przed Sądem Komisji Spraw Pojezuickich w Wilnie Roku teraźniejszym 1776 agitującym się opowiedziałem.
Pisan ut supra. 

Do regestru ordynaryjnego Komisji Spraw Pojezuickich wpisać
Aktorat

Wielmożni Jegomość Panowie Stefan Plewako Starosta Kołoboryski, Aktor
Antoni Jarocki Cześnik Powiatu Brasławskiego, Plenipotent Generalny Prześwietnej Komisji Edukacji Narodowej,
Ksiądz Sebastian Jankowski Scholastyk Prałat Katedralny Żmudzki, Posesor

przeciwko

Wielmożnym Jegomość Panom Ignacemu Szukszcie Sędziemu Ziemskiemu i Pułkownikowi Księstwa Żmudzkiego, 
Kazimierzowi Kownackiemu Oboźnemu i Pułkownikowi Księstwa Żmudzkiego,
Jerzemu Jurewiczowi Chorążemu Powiatu Korszewskiego Księstwa Żmudzkiego,
Józefowi ojcowi i Janowi synowi Misztowtom,
Ignacemu i Kazimierzowi Woyszniłom,
Tadeuszowi, Tomaszowi i Kazimierzowi Kieturowskim,
Michałowi i Karolowi Jurewiczom,
Benedyktowi ojcowi, Antoniemu i Kazimierzowi synom Iwanowskim,
Jerzemu Buywidowi.

Drugi aktorat

Wielmożny Jegomość Pan Stefan Plewako Starosta Kołoboryski
przeciwko
Wielmożnym Ichmościom Panom [Krzysztofowi] Lichodziejewskiemu Strażnikowi Województwa Mińskiego,
Antoniemu Jarockiemu Cześnikowi Powiatu Brasławskiego Plenipotentowi Generalnemu Prześwietnej Komisji Edukacji Narodowej
Janowi Kłokockiemu Wojskiemu Województwa Mińskiego, Staroście Kołaczewskiemu.

Trzeci aktorat

Wielmożny Jegomość Ksiądz Sebastian Jankowski Scholastyk Prałat Katedralny Żmudzki
przeciwko
Wielmożnemu Jegomość Panu Antoniemu Jarockiemu Cześnikowi Powiatu Brasławskiego, Plenipotentowi Generalnemu Komisji Edukacji Narodowej. 
odpis z oryginału udostępnionego on-line sporządzili
Zbigniew Wołocznik i Stanisław Plewako, 8.IX.2022
*/ oczywisty błąd co do daty śmierci pozywającego