LVIA 1282-1-6394

Niżej podpisany czynię tą moją kartą Wielmożnemu Jegomości Panu Józefowi Plewakowi Klucznikowi Powiatu Oniksztyńskiego dane na to, iż na potrzebę Wielmożnego Jegomość Pana Erdmana, Rotmistrza Powiatu Trockiego wziąłem i do rąk moich odliczyłem Czerwonych Złotych Holenderskich sztuk jedenaście, i w monecie rublowej, czyli rublami samymi, rubli sztuk sto siedemnaście, z terminem takowej sumy wespół z procentem od stu po siedem opłacenia w roku da Bóg przyszłym tysiąc osiemset szóstym, w dniu świętego Jerzego Aprilis 23 dnia z wolnym przeniesieniem na papier stemplowany takowy dokument własną ręką podpisuję. Datowane roku 1805-piątego miesiąca octobra  22 dnia.
star. grodz. m.p.

Ten kredyt za aktualny dla mnie wzięty przyjmuję i na dowód tego podpisuję się.
Datt. roku ut supra 9bra 8 dnia [1805-11-08]
W Dowgirdziszkach Szymon Erdman,
plenipotent i komisarz Jaśnie Wielmożnych Römerów Pr.

na odwrocie, późniejszy opis archiwalny:
Долговое обязательство Эрдмана Шимона,
выданное Плеваке Иозефу на денежную сумму
- им. Довгирдишки


Dowgirdyszki za Słownikiem Geograficznym t. II str. 134 z 1881 r.:

... W rok zaś potem dnia 2 kwietnia 1733 r. nabywają Dowgirdyszki od Kunickich za sumę 11.000 zł Stefan i Helena z Sulistrowskich Römerowie, wojstowo i sędziostwo troccy. Odtąd aż do najnowszsych czasów Dowgirdyszki pozostały w rękach Römerów, przechodząc w tej rodzinie z ojca na syna. W roku 1867 za sprawą ukazu z dnia 10 grudnia 1865 r. dobra te nabył Józef hr. Tyszkiewicz.
Dwór ma tę oryginalność, że wszystkie gospodarskie budowle i domy mieszkalne mieszczą się na wyspie, łącząc się z lądem mostem murowanym.
W jeziorze poławiają się wyborne sielawy....