źródło: NAIB F319 Op2 Vol.65
Копия
Aktykacja testamentowej dyspozycji przez
Jegomość Pana Józefa Plewaki czynionej

Roku tysiąc siedemset osiemdziesiątego dziewiątego
Miesiąca Septembra Piętnastego Dnia

Na urzędzie Jego Królewskiej Mości Grodzkim Województwa Mińskiego Comparens personaliter Jegomość Pan Ignacy Plewako testamentowy zapis ojca swojego do akt podał w słowach następnych:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech się stanie wola Jego święta amen. Ja Józef Plewaka widząc bliski zgon życia mego z obłożnej choroby mojej, a będąc przy zdrowych zmysłach takowe czynię rozporządzenie.

Najprzód duszę moją najdroższą krwią Jezusową odkupioną i za wstawieniem się Bogarodzicy Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych temuż Jezusowi bogu memu oddaję.
Ciało moje grzeszne ma być pochowane według obrządku chrześcijańskiego bez żadnej światowej pompy, na pogrzeb i mszy święte, mające się odprawować za duszę moją, dysponuję złotych polskich dwieście pięćdziesiąt, a dla ubogich pięćdziesiąt złotych.
Całej substancji mojej w pieniądzach gotowych, złocie, srebrze, naczyniu srebrnym, miedzianym i cynowym, pojazdach, koniach, bydle, w zbożu i dalszych zapasach podług prawa pisanego nie kto inny ma być jako moi synowie Jegomości Panowie Adam, Ignacy, Stanisław i Roman Plewakowie sukcesorami, dlatego wkładam na Ich obowiązek, iżby moją kochaną małżonkę [a ich] matkę Jejmość Panią Mariannę z Matusewiczów Plewakową szanowali, słuchali, potrzeby jej załatwiali i jeszcze do tego cztery tysiące Złotych Polskich na każde Jej zapotrzebowanie wypłacili. Oprócz tego zalokowaną sumę na zastawie u Wielmożnego Jegomość Pana Stanisława Poźniaka Sędziego Ziemskiego Oszmiańskiego na folwarku Soły w Oszmiańskim położonym szesnaście tysięcy Złotych Polskich. Gdy takowa zostanie spłacona, aby z tej sumy dla siostry swojej a córki mojej kochanej Jadwidze Plewakównie cztery tysiące złotych polskich wypłacili a pozostałą sumę pomiędzy siebie po równo rozdzielili.
Za tym aby za... moją miłą małżonkę i dziatek oraz krewnych moich, przyjaciół i sąsiadów w dowód czego własną ręką podpisuję i [aby] przyjaciele podpisali uprosiłem.
Dat w Mińsku Roku Tysiąc Siedemset Osiemdziesiątego Ósmego Miesiąca Marca Czternastego Dnia

U tego testamentu podpisy Testatora i pieczętarzy następne:
Józef Plewaka
ustnie i oczewisto proszony za pieczętarza od Wielmożnego Jegomość Pana Józefa Plewaki do tego testamentu na całą rzecz w nim objaśnioną według myśli przedpisuję się Tomasz Karnicki, cześnik brzeski
ustnie i oczewisto proszony za pieczętarza do tego testamentu podpisuję się Kazimierz Mierzyński, Porucznik Wojsk Polskich.

Jakowy testament za zeznaniem przez wyż wyrażoną osobę do akt grodzkich województwa mińskiego przyjęty i wpisany