Eksponaty muzealne i archiwalne:

1807-01-28   pergaminowy Wypis z Ksiąg Szlacheckich - Wywód Familijny Plewaków z 1800 r. z pieczęcią woskową barwioną na czerwono w puszce metalowej, 
po konserwacji w AGAD, w zbiorach prywatnych
1847 r.portret Jakuba Plewaki, właściciela miasta Iwieniec,  namalował Cezary Staniewicz (papier, pastel, gwasz) Muzeum Narodowe w Warszawie, MNW ryspol 11818 
1867 r.      plan z 1867 r. Iwieńca, prywatnego miasteczka Plewaków, w Muzeum Apolinarego Pupko w Iwieńcu (Białoruś)
1880 r.  plan z 1880 r. zakonotopskiej ziemi majątku Bućki, w zbiorach Archiwum Akt Dawnych w Warszawie,
dar Towarzystwa Rodu Plewako z 25.03.2021 r., AGAD 1/444/0/-/644
1890-1899  złoty sygnet herbowy z herbem Pogonia i inicjałami Bronisława-Jana Plewako, w rękach prywatnych
1947 r.      ręcznie zdobiony rysunkami, aluminium na glazurze fajansu, kubek więzienny porucznika AK Mariana Plewako ps. "Pogoń",  od 2020 r.
w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie, dar Towarzystwa Rodu Plewako z 28.09.2020 r. MN E17364