Muzealia:

1807-01-28 pergaminowy Wypis z Ksiąg Szlacheckich - Wywód Familijny Plewaków z 1800 r. z pieczęcią woskową barwioną na czerwono w puszce metalowej, w zbiorach prywatnych

1847 r.        portret Jakuba Plewaki, właściciela miasta Iwieniec,  namalował w  r. Cezary Staniewicz (papier, pastel, gwasz) Muzeum Narodowe w Warszawie ryspol 11818 

1867 r.        plan z 1867 r. Iwieńca, prywatnego miasteczka Plewaków, w Muzeum Apolinarego Pupko w Iwieńcu (Białoruś)

1890-1899  złoty sygnet herbowy z herbem Pogonia i inicjałami Bronisława-Jana Plewako, w rękach prywatnych

1947 r.        ręcznie zdobiony rysunkami aluminium na glazurze fajansu kubek więzienny porucznika AK Mariana Plewako ps. "Pogoń", w zbiorach prywatnych