Fragment strony ze spisem płatników Podatku Podymnego w 1674 r. w powiecie i województwie mińskim.

  źródło:  LVIA, sygn SA 3417, 3765

Paweł syn Bartłomieja znany jest z wcześniejszych dokumentów majątkowych  z 1653 r., kiedy zawarł ślub z  Barbarą Obremską h. Cholewa i zakupił Osowiec.
On to jest (z żoną Barbarą) najbliższym wspólnym przodkiem dwóch linii genealogicznych Rodu Plewako, potwierdzonych genetycznie badaniami Y-DNA,
a istniejących po dziś dzień. Przedstawiciele obu linii przedstawili w roku 1800 w Wilnie swój wywód genealogiczny z herbem Pogonia.

 

 

 

 

 

 

 

podziękowania:
za pomoc dziękuję WPanom G. Hulewiczowi
W. Olszewskiemu, A. Pszczółkowskiemu i K. Wyrzykowskiemu