Dokumenty do dziejów oświaty w Polsce z początku XIX w.
zebrane przez Ludwika Kamykowskiego.
Kopiarz listów Jana Śniadeckiego z lat 1810-11. Mf 37983

k. 235 do JP. Plewaki klucznika oniksztyńskiego, 22.01.1811
N 14 P.R. str.204-205.             
      IV                                                             235

         Do JP. Plewaki klucznika Oniksztyńskiego – dnia 22 Stycznia 1811.
Sprawa z P. Kujawskim uważać się powinna iak skończona. Nie zaniedbał żadnego starania w ratowaniu dziecka, iak to świadectwami doktora i przełożonego dowiódł. Przewinił zbyt żywo pisanym listem, i za to był zganionym i upomnianym. Ale z drugiej strony trzeba wyrozumieć iego żywość, widząc że iego starania i prace żony około dziecięcia tak były niedobrze przyięte. Ma i on swoie pretensye regestrem mi podane, ale idzie o niewielką summę z iedney i drugiey strony, nie warta rzecz żeby się oto kłócić, osobliwie osobom z sobą spowinowaconym. Odsyłam oddane mi do tey sprawy papiery, a radząc wzaiemne sobie w tey sprawie przebaczenie. Zostaię z winnym szacunkiem i poważaniem.

 

Odpis Stanisława J. Plewaki z kserokopii z Mf 37983:
Warszawa, 5/6 stycznia 2006 r.