НАИБ, ф 1773, оп 1, д. 50 стр.159
dzieki uprzejmości dra E. Anisczenki

kopia: НАИБ, ф 319, оп 2, д. 65

Przyznanie zrzecznego zapisu od Jegomości Pana Rafała Plewaki bratu Janowi Plewace wydanego
Roku tysiąc siedemset siedemdziesiąt wtórego miesiąca decembra dwunastego dnia

Na urzędzie JK Mości Grodzkim Powiatu Pińskiego comparendo personaliter Jegomość Pan Rafał Plewako wieczysto zrzeczny zapis od siebie bratu Janowi Plewace wydany przyznał, którego thenor sequitur talis:

Ja Rafał Plewako niżej własnoręcznie podpisany sam na siebie dobrowolnie wyznaję i wiadomym czynię w potomne czasy tym moim wieczysto zrzecznym zapisem nigdy poruszyć się nie mogącym wydanym bratu mojemu Jegomość Panu Janowi Plewace na to, iż co my bracia Rafał i Jan Plewakowie Naturali Successione w stopniu zeszłego S.P. Rodzica naszego Kazimierza Plewaki będąc aktorami majętności Niwki w województwie mińskim sytuowanej i zająwszy oną we władanie, gdy nie mogliśmy między sobą rozdzielić tej majętności po części przeto za wdaniem się przyjaciół ja Rafał Plewako zgodziłem się, część na mnie przychodzącą majętności Niwki zrzec się i ustąpić młodszemu bratu Janowi Plewace i gdy tenże brat mój szacunkową sumą postanowioną od przyjaciół ośm tysięcy złotych polskich, dopiero do rąk moich zaliczył. Za czem ja Rafał Plewako przychodzącą mnie część majętności Niwki w stopniu zeszłego ojca naszego Kazimierza Plewaki ze wszelkim zabudowaniem, ogrodami, grontami oranemi i nie oranemi, wszelkiemi sianożęciami i lasami i przynależnymi do tej części włościanami bez najmniejszego wyłączania na siebie lub sukcesorów moich temuż bratu mojemu Janowi Plewace wieczyście odrzekam się, ustępuję i aktorstwa wszystkiego stanowię dziedzicem, dozwalając tąż część majętności Niwki zająwszy do possessji wedle potrzeby rządzić, dysponować lub wyprzedać, bez najmniejszej w tem ze strony mojej i sukcesorów przeszkody i w tem wszystkim opisując, ewikcją za siebie i synów moich Michała i Stanisława Plewaków na wszelkim funduszu dla mnie i trwałości ten mój wieczysto zrzeczny zapis podpisem własnej ręki i uproszonych ode mnie Jegomość Panów Pieczętarzów stwierdzam

Datt roku pańskiego tysiąc siedemset siedemdziesiąt wtórego miesiąca decembra 10 dnia.

U tego zrzecznego zapisu podpisy aktora i pieczętarzy his verbis:

[1] Rafał Plewaka

[2] ustnie i oczewisto proszony za pieczetarza od Jegomość Pana Rafała Plewaki do tego zrzecznego zapisu na część majętności Niwek bratu jego Jegomości Panu Janowi Plewace wydanego prawa podpisuję się Tadeusz Skirmuntt wojski piński

[3] proszony od Jegomość Pana Rafała Plewaki do tego zrzecznego zapisu pieczętarzem podpisuję się Michał Masłowski.

Który to zapis po przyznaniu przez osobę wyż wyrażoną jest do Ksiąg Grodzkich Pińskich przyjęty i wpisany.

opracował Adam A. Pszczółkowski