CPAHL, SA 14974, Szawelski ziemski sąd, 1786 rok, strona 1891-1894.

Przyznanie zapisu wieczysto-zrzecznego od Wielmożnego Jegomości Księdza Jankowskiego
Wielmożnemu Jegomości Panu Plewace danego.

Roku Tysiąc Siedemset Osiemdziesiąt Szóstego Miesiąca Julii Dwudziestego Siódmego Dnia.

Przed aktami Ziemskimi Księstwa Żmudzkiego Departamentu Szawelskiego osobiście stawając Wielmożny Jegomość Pan Jan Ignacy Jankowski Teologii i Obojga Praw Doktor, wieczysto-zrzeczny sum na majętności Poszyrwintach i kamienicy [w] Wilnie przez zeszłego Wielmożnego Jegomości Księdza Sebastiana Jankowskiego Scholastyka Prałata Żmudzkiego z oddaleniem obojej płci sukcesorów, najbliższych krewnych, imienników, Wielmożnemu Jegomość Panu Kazimierzowi Plewace Regentowi Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego dany i służący przyznał i w protokole przyznań własną ręką podpisawszy się stwierdził następnie pisany:
Ksiądz Jan Ignacy Jankowski, Teologii i Obojga Prawa Doktor, wuj rodzony, daję ten wieczysto-zrzeczny a nieodzowny zapis Wielmożnemu Jegomość Panu Kazimierzowi Plewace, siostrzanowi mojemu rodzonemu na to, iż gdy zeszły godnej pamięci Wielmożny Jegomość Ksiądz Sebastian Jankowski Teologii i Obojga Prawa Doktor Scholastyk Prałat Katedry Żmudzkiej, brat mój rodzony, z jedynego przywiązania i sprawiedliwej predylekcji do rodzonego siostrzana swego Wielmożnego Jegomość Pana Kazimierza Plewaki Starosty Kołoboryskiego, Regenta Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego na kontrakt o wieczność Poszyrwincie dóbr w Województwie Wileńskim leżących i na kupno kamienicy w mieście Wilnie dał gotowych pieniędzy, które długim czasem staraniem i pracowitością znacznie pomnożył i gdy to za konsensem moim jako z równym że afektem do rodzonego siostrzana będącego uczynił ile za obodwa [obydwaj] będąc w stanie duchowym bliższych do podyktowania majątku nie mając sukcesorów a z nikogo nigdy większej pomocy i życzliwości ku nam jak od Jegomość Pana Kazimierza Plewaki siostrzana naszego nie doświadczyliśmy, za tym aby te kupna dóbr Poszyrwincia i Kamienicy z racji i wejścia na nią sum brata mojego przez wykręt jakikolwiek pretensorów diskwizycyi żadnej nie podlegały, jako zeszły śp. brat mój dla rzadkiej intentów i rozumu wiekopomnej godny pamięci Jegomość Panu Kazimierzowi Plewace dał i zapisał tak i ja, jedyny całej pozostałości antecesorów moich aktor, sum na Poszyrwintach i na kamienicy wiecznym i jedynym bez żadnego z nikim podziału Jegomość Pana Kazimierza Plewaka postanawiam i uznaję aktorem i dziedzicem, i że jak objął w posesję wieczną przez intromisję na swe imię Poszyrwinty i kamienicę, tam z niej pożytki i intraty bez żadnego do nikogo referencji i udziału do tegoż Jegomość Pana Kazimierza Plewaki należeć będą, i jak teraz wziął, tak wiecznie mieć ma prócz tylko udzielnej i pozwolonej mnie samemu, wujowi swemu, rezydencji bez wdawania się do rządu żadnego nie dla nikogo i dla mnie samego nie zastawuiąc nie wyłączając. Wszystkiej zaś obojej płci w ogólności i w szczególności w jakimkolwiek krwi stopniu tyczących się i najbliższych nawet bez egzempcji na wieki oddaliwszy ten dokument mój wieczysto-zrzeczny ręką moją napisany przy Wielmożnych Pieczętarzach podpisuję.
Działo się w Bukontyszkach Roku Tysiąc Siedemset Osiemdziesiąt Szóstego miesiąca Lipca Dwudziestego Czwartego Dnia.

U tego zapisu podpisy aktora i Pieczętarzów takowe
Ksiądz Jan Ignacy Jankowski Teologii i Obojga Prawa Doktor
ustnie i oczewisto proszony pieczętarz od Wielmożnego Jegomości Księdza Jana Ignacego Jankowskiego Teologii i Obojga Praw Doktora do tego wieczysto-zrzecznego sum na majętności Poszyrwinta i kamienicy [w] Wilnie przez zeszłego Wielmożnego Jegomości Księdza Sebastiana Jankowskiego Scholastyka Prałata Żmudzkiego z oddaleniem obojej płci sukcesorów najbliższych krewnych imienników Wielmożnemu Jegomości Panu Kazimierzowi Plewace Regentowi Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego siostrzanowi rodzonemu danego podług Prawa podpisują się manu propria
Aleksander Sylwestrowicz Kanonik Żmudzki Proboszcz Twerski; prawnie proszony pieczętarz od osoby zwyż wyrażonej do tego wieczysto-zrzecznego zapisu na rzecz w nim wyrażoną wydanego podpisałem się
Jerzy Tadeusz Gryzewski Podstarości Sądowy Księstwa Żmudzkiego, który to zapis za przyznaniem jest do ksiąg ziemskich Księstwa Żmudzkiego wpisany WW [widymus wydał]

Roku 1787 septembra 24. widymus wydał Ławcewicz.
1791 octobra 22. Wielmożnemu Jegomości Księdzu Gojlewiczowi WW [widymus wydał] J. Gilnicki.
1798 kwietnia 12-ego [widymus wydał] .

wynotował pan Wiktor Kotwicki
dodane 2014-05-11