Bazy danych

Rozmieszczenie w Polsce
osób o nazwisku Plewako


Ludzie Nauki - wyszukiwanie osób  http://nauka-polska.pl/

Autorzy książek - wyszukiwanie osób o  nazwisku Plewako autorów książek w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie

Słownik Geograficzny

Rejestr lekarzy: http://www.nil.org.pl/

Ofiary sowieckich represji
Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR Ośrodka Karta:

http://www.indeks.karta.org.pl/

wpisać nazwisko Plewako

 

Nazwiska z Komputu Wojska Litewskiego XVII i XVIII w.

 

Alfabetyczny spis nazwisk osób podpisanych pod Oznajmieniem nowo wybranego Króla 1697 r.

Bitwa pod Lejpunami/Olkienikami 18 listopada 1700 roku w wojnie domowej w Wielkim Ksiestwie Litewskim

Opis bitwy pod Lejpunami/Olkienikami 18 listopada 1700 roku 
z "Dziejów wewnętrznych Narodu Litewskiego"

Odznaczeni Orderami i Odznaczeniami państwowymi
członkowie Towarzystwa Rodu Plewako i ich antenaci 

 

Złota Księga Szlachty Polskiej
Teodora Żychlińskiego

 

Antenaci

Publikacje

Słownik Geograficzny

Dokumenty archiwalne