Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1697-1795. Spisy
Oprac. Andrzej Rachuba i Przemysław P. Romaniuk. 
Warszawa, wyd. I, ss. 446, format A5; ISBN 83-7181-357-0

Wykaz obieralnych przedstawicieli najwyższego organu sądowego obejmujący okres całego XVIII stulecia. Trybunał ten jako forum sądowe, apelacyjne miał charakter społeczny, sędziami byli deputaci wybierani w powiatach na specjalnie w tym celu zwoływanych sejmikach. Okres wcześniejszy zostanie opublikowany w najbliższym czasie.
Publikacja wydana wspólnie z Instytutem Historii PAN

http://dig.pl/cgibin/shop?info=71813570&sid=2ae3b376

tamże wśród deputatów wybieranych w Wiłkomierzu w 1791 r.:

(R) Adam Pietrzakiewicz, TD
(W) Kazimierz Plewaka, starosta kołoboryski LMAB, F.273-3510, k. 7

gdzie:

R         = kadencja ruska
W        = kadencja wileńska
LMAB = Lietuvos Mokslu Akademijos biblioteka