Dziedzictwo Kresowe Wydawca: Towarzystwo Rodu Plewako
                                                                    Półrocznik środowisk wywodzących się z Powiatu Mińskiego dawnej Rzeczypospolitej Adres redakcji: 02-786 Warszawa, ul. ZWM 20/32
                                                                                 Nr PR 15143 w Rejestrze Czasopism prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Warszawie: Redaktor Naczelna:      Joanna Macewicz-Pisarska
                                                                                 Nr ISSN 2299-7024    Dziedzictwo Kresowe     e-mail: dziedzictwokresowe@plewako.pl
                                                                                 Nr ISSN 2544-0039    Спадчына Крэсаў - białoruska wersja językowa www:  dziedzictwokresowe.plewako.eu

                                                                                  Nr ISSN 1898-8970    Merkuriusz Towarzystwa Plewaków (poprzedni tytuł)


 numer 9 (XII.2016)    numer 8 (VI.2016)   numer 7 (XII.2015)   numer 6 (VI.2015)    numer 5 (XII.2014)   numer 4 (VI.2014)    numer 3 (XII.2013)   numer 2 (VI.2013)  numer 1 (XI.2012)     

               

w białoruskiej wersji językowej:
numer 5 (XII.2014)
   edycja:  IV.2017


Merkuriusz Towarzystwa Plewaków 
numer 2 (V.2008 r.)
       numer 1 (VI.2006 r.)