Fotografia portretu właściciela Iwieńca, do II wojny światowej znajdującego się w tzw. białym pałacu w Iwieńcu 
(pow. wołożyński woj. nowogródzkie). 

Fotografię portretu Bronisław Władysław Król, kierownik szkoły powszechnej w Iwieńcu, zamieścił w przygotowanej, pod kierunkiem profesorów Władysława Okińskiego i Albina Jakiela, pracy dyplomowej w Państwowym Instytucie Nauczycielskim w Warszawie (złożonej w 1938 r.). Praca, oceniona wówczas na ocenę bardzo dobrą, ma wielkie walory poznawcze i została wydana drukiem w roku 2001 drukiem (metryczka książki poniżej).

Fotografia portretu, z widocznym podpisem, zamieszczona została na stronie 13, zaś stosowny fragment odnoszący się do portretu brzmi (str.15):

        "Rozporządzeniem ówczesnego ministra, generała-adiutanta Timoszewa, 28 listopada 1868 r.  zostały zamknięte obydwa murowane kościoły ś. Trójcy (fara) i św. Michała, klasztor i drewniana kaplica na cmentarzu w której odprawiano  nabożeństwa za zmarłych. Od roku 1880 - 1885 wymienione kościoły przerobiono na prawosławne cerkwie. 

        W tymże czasie Iwieniec traci dotychczasowego właściciela Plewakę. Pałac pański pozostaje osamotniony, pozostają tylko na ścianach portrety dziedziców majątku. Oto portret Plewaki, ostatniego właściciela Iwieńca."

A oto inny portret tej samej osoby

metryczka książki (źródło: http://alpha.bn.org.pl/):

Autor            Król, Bronisław Władysław (1905-1940)

TytuŁ           Szkoła jako instytucja wychowawcza w środowisku małomiasteczkowym : (na tle konkretnego środowiska małomiasteczkowego - Iwieniec) / Bronisław Władysław Król.

Adres wyd   [Białystok] : BTN, [2001].

Opis fiz         129 s., [18] s. tabl. : il. ; 24 cm.

Seria              Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego ; nr 44

ISBN             8388433008