stara część cmentarza w Iwieńcu, grób Witolda Ludomira Plewako (ur.28-X-1863 zm.23-XI-1911),
właściciela folwarku Zalesie oddzielonego w 1907 r. do Dziakowszczyzny,
dalej widoczny mur oddzielający starą część cmentarza od nowej

foto: Stanisław J. Plewako, 2007-11-17