Spis treści

Gustaw Plewako: Na okrętach Marynarki Polskiej i Royal Navy

Wspomnienia kapitana Plewako, napisane barwnym, interesująco czytelnym językiem obejmują jego lata wojenne, spędzone na morzach: na okrętach konwojujących statki handlowe i niszczące hitlerowskie okręty nawodne i podwodne. Akademia Morska, Gdynia 2008, oprawa miękka, 182 str., ISBN 978-83-88583-15-5;
wydana w serii Księgi Floty Ojczystej pod numerem 28 - ISSN 1230-7092 35,00zł, http://oficynamorska.pl/sklep/product_info.php?products_id=199

Wspomnienia wojenne kapitana Gustawa Plewako

ImagePracownia Historii Akademii Morskiej w Gdyni, kierowana przez  dr. hab. Jana Kazimierz Sawickiego ma już wiele zasług w utrwalaniu dziejów zarówno polskiej marynarki handlowej, jak i wojennej. W utworzonej przed laty serii „Księgi Floty Ojczystej” sama wydała lub zachęciła do wydania w tej serii innych zwłaszcza trójmiejskich wydawców, w tym i naszą Fundację Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, która listę owej serii jak na razie wzbogaciła sześcioma pozycjami o cechach monografii i wspomnień. Ostatnio wydaną przez wspomnianą Pracownię Historii jest książka kapitana marynarki i kapitana żeglugi wielkiej Gustawa Plewako pt. „Na okrętach Marynarki Polskiej i Royal Navy”.

Niestety nie ukazała się ona za życia jej autora, który zmarł 12 czerwca 1997 roku w Gdyni. Pochowany został na Cmentarzu Katolickim w Gdyni-Oksywiu. Ale książkę tę do druku przygotował syn kapitana, Stanisław Gustaw Plewako, zaś wstępem i życiorysem kapitana opatrzył Jan Kazimierz Sawicki, też autor kilku książek o tematyce morskiej, a także inicjator wydanej już w czterech tomach niejako sztandarowego dzieła „Kadry Morskie Rzeczypospolitej” i jak wszystko wskazuje na tychże czterech tomach to dzieło się nie skończy.

Życiorysem autora „Na okrętach  Marynarki Polskiej i Royal Navy” ma pewno można by zapełnić kilka książek. Urodził się 13 lutego 1919 roku, [wychował] w małym miasteczku Stolin na Kresach Wschodnich, w rodzinie „pełnej tradycji wojskowej powiązanej  ściśle z losami Polski”. Swoje marzenia o zostaniu marynarzem spełnił wstąpieniem - po mozolnych egzaminach -  na Wydział Morski Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w  Bydgoszczy. Pierwszą przygodę morską przeżył w 1939 roku na szkunerze żaglowym - okręcie MW ORP „Iskra”. Wybuch wojny nie pozwolił wrócić temu okrętowi wraz z załogą do kraju. Swoje dalsze losy związał z pobytem w Londynie. Po  odbyciu tam wojennych kursów oficerskich Royal Navy oraz wyższego kursu oficerów broni podwodnej pełnił służbę podchorążego i oficera na okrętach polskich i brytyjskich: na ORP „Wilia”. ORP „Błyskawica”, pancerniku HMS „Queen Elizabeth”, lotniskowcu HMS „Formidable”, eskortowcach HMS „”Banft”, HMS Fishquard”. Jako II oficer artylerii służył na niszczycielu ORP „Garland”. Za czyny wojenne odznaczony został trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Morskim oraz medalami alianckimi.  Po wojnie na statku „Lech” w 1948 roku powrócił do kraju. Pływał na statkach Polskich Linii Oceanicznych i Polskiej Żeglugi  Morskiej, pracował też na lądzie, m.in. w Polskim Rejestrze Statków. Dowodził statkami, np. drobnicowcem PLO „Legnica”, czy masowcem PŻM „Brygada Makowskiego”.

Wspomnienia kapitana Plewako, napisane barwnym, interesująco czytelnym językiem obejmują  jego lata wojenne, spędzone na morzach: na okrętach konwojujących statki handlowe i niszczące hitlerowskie okręty nawodne i podwodne. Warto więc sięgnąć po te wspomnienia, choć z nabyciem książki „Na okrętach Marynarki Polskiej i Royal Navy” mogą być pewne trudności, wydana bowiem została w stosunkowo niewielkim nakładzie. (....)

Henryk Spigarski

19 stycznia, 2009

źródło:
http://oficynamorska.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=801&Itemid=39
http://www.portalmorski.pl/caly_artykul.php?ida=11447