Na okrętach Marynarki Polskiej  i Royal Navy

Fragment wspomnień: konwój PQ16 do Rosji (Murmańska)

Wielkie dni małej floty

kpt. Gustaw Plewako opowiada o konwoju PQ16

Przebieg służby kpt. ŻW Gustawa Plewako został zamieszczony w T.2 Kadr morskich  Rzeczypospolitej. 

Polska Marynarka Wojenna. 
Cz. 1, Korpus oficerów 1918-1947 /pod red. Jana Kazimierza Sawickiego ; zespół aut. Julian i Małgorzata Czerwińscy [et al.].

wyd. Wyższa Szkoła Morska,
Gdynia 1996

ISBN 8386703504

Oprócz tego postać kpt. Gustawa Plewako omówiona została w licznych książkach, poczynając od I wydania w 1958 r. "Torpedy w celu"  jego dowódcy Bolesława Romanowskiego.

W książce "Gdyńskie cmentarze" zamieszczono również skrótowy przebieg służby por. mar. wojennej
Gustawa Plewako


zob. zdjęcia:

na pokładzie PIORUNA

na niszczycielu

oficerowie na Malcie


Towarzystwo Rodu PLEWAKO