oficerowie ORP "Dzik" na Malcie w 1943-44 r.
od lewej por. Gustaw Plewako, kpt. Bolesław Romanowski, por. Maciejewski ?
(z albumu rodzinnego)