na pokładzie ORP "Błyskawica", ppor. Gustaw Plewako siedzi pierwszy od prawej,
(z albumu rodzinnego)