Marian Plewako podczas
uroczystości przed bramą
Petrochemii 25.VI.1981 r.
fragment zdjęcia