od lewej: Kazimierz Cieślik , były działacz , później założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji płockiej, 
                 Marian Plewako, b. przewodniczący Zarządu NSZZ "Solidarność" w Petrochemii Płock,  obok 
                 Adam Ocicki, przez 5 lat pracownik Zarządu NSZZ "Solidarność" w Petrochemii, 
                 Franciszek Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miasta Płock po 1998, 
                 Jakub Chmielewski, długoletni marszałek woj.płockiego,
                 Wojciech Kępczyński, obecny przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność",
                 ksiądz Tadeusz Łebkowski,
                 Marian Krzaklewski, b. Przewodniczący NSZZ "Solidarność" i AWS
zdjęcie z  dn. 20.05.2005 r. zamieszczone w artykule opublikowanym w Orlen Ekspress z 25.05.2005 r