Marian  PLEWAKO 

e-mail:  marian@plewako.pl

Główne zasady Kodeksu Etyki

Dlaczego kandyduję,
jakim rzecznikiem będę

Program działania

Odpowiedzi na pytania wspólne dla kandydatów

Autoprezentacja

Szczegóły biografii społeczno-zawodowej

Parę fotografii

inne zdjęcia z działalności 

więcej o mnie

VITAY - poszkodowanym

 kalendarium wyborów

 

 

wypowiedź  radiowa podczas wyborów Rzecznika ds. Etyki