załącznik do pisma PCK z dnia 28.XII.1990 r.:
kserokopia fragmentu listy jeńców wojennych obozu w Starobielsku sporządzona przez komendanta tego obozu:

               2564.     ПЛЕВАКО Вацлав Собеславович                                1898
               2574.     ПЛЕВАКО Вацлав Янович                                          1902