tablice nagrobne upamiętniające zgładzonych przez NKWD w 1940 r.
 i pogrzebanych w zbiorowej mogile dwóch imienników z rodziny PLEWAKO:

  1. mjr Wacława Plewako, syna Sobiesława ur. 1898 r.

  2. ppor. Wacława Plewako, syna Jana        ur. 1902 r.

Zdjęcie otrzymane dzięki pomocy Stowarzyszenia "Dom Polski w Charkowie",
z którym Towarzystwo Plewaków w dniu 14.IX.2007 zawarło umowę o współpracy.