Sanktuarium "Poległym na Wschodzie" na ścianie kościoła św. Karola Boromeusza na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Znicze płonące w wieczór Wszystkich Świętych 2004 r.

W najbardziej dolnym rzędzie, po lewej stronie, szósta tabliczka od osi krzyża, 
pamięci mjr/ppłk. saperów Wacława Plewako.