Mińsk 1913 r., od prawej Wacław (w mundurze kadeta), Ludwika, Władysław i Kazimierz rodzeństwo Plewakowie