Ś+P
MJR SAPERÓW

WACŁAW
PLEWAKO
WIERNY BOGU I OJCZYŹNIE
ZAMORDOWANY W KATYNIU
W 1940 R.

Tabliczka tej  treści poświęcona mjr Wacławowi Plewako
umieszczona na ścianie kościoła
pw. św. Karola Boromeusza
na Powązkach w Warszawie