Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Biuro Edukacji Publicznej

 

Zagłada polskich elit
Akcja AB - Katyń

 

Scenariusz wystawy:
dr Witold Wasilewski
dr Paweł Kosiński
dr Grzegorz Motyka
Paweł Rokicki

 

Instytut Pamięci Narodowej
Warszawa 2006
ISBN 83-60464-12-X

 

Wystawa otwarta została 28 września 2006 r. w Starej Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28
przez Prorektora UW prof. dr hab. Wojciecha Tygielskiego i Prezesa IPN dr hab. Janusza Kurtykę.

Prezentowana będzie do 14 października 2006 r.

Wystawa poświęcona jest jednemu z najtragiczniejszych momentów w dziejach Polski. Przeprowadzony we wrześniu 1939 r. przez hitlerowską III Rzeszę i komunistyczny ZSRS, IV rozbiór Polski zapoczątkował bezwzględne represje wobec jej obywateli. W latach 1939–1941 dwaj ówcześni sojusznicy dokonali planowych masowych mordów na wyselekcjonowanych grupach Polaków, uznanych przez nich za przywódczą warstwę narodu. Ze szczególną zajadłością prześladowani byli przedstawiciele polskich elit: naukowcy, działacze polityczni i gospodarczy, oficerowie, policjanci, lekarze, księża i nauczyciele. Na obszarze ZSRS była to Zbrodnia Katyńska oraz związane z nią prześladowania, na terenach okupowanych przez Niemcy akcja AB oraz inne o podobnym zbrodniczym charakterze. Wystawa przywraca pamięć o ludobójstwie, jego ofiarach i sprawcach.

źródło IPN: http://www.ipn.gov.pl/a_130906_wyst_katyn.html

Wśród materiałów eksponowanych na wystawie i opublikowanych w książkowej formie
znajdują się udostępnione przeze mnie, jako spadkobiercy stryjenki Kamilli Plewako,
wdowy po mjr saperów Wacławie Plewako.

Opublikowane zostały:

Karta pocztowa wysłana 8 marca 1940 r. przez Wacława Plewako z obozu w Starobielsku
do mieszkającej w Kowlu żony Kamili.  (Ze zbiorów Stanisława Plewako)

"Zagłada polskich elit. Akcja AB - Katyń" str. 31 (Rozdział "Polacy w obozach i więzieniach ZSSR"):

Sowieckie władze konsekwentnie ukrywały prawdę o zbrodni i jej ofiarach. Bezskuteczne były zapytania kierowane do Czerwonego Krzyża, m.in. powyższe, dotyczace zamordowanego w Charkowie Wacława Plewako. (Ze zbiorów Stanisława Plewako)
"
Zagłada polskich elit. Akcja AB - Katyń" str. 85 (Rozdział "Kłamstwo Katyńskie"):