Bronisław-Jan Plewako (1862 - 1936), ostatni dziedzic Dziakowszczyny k/Iwieńca,
podczas polowania ze swoimi psami w towarzystwie borowego.