Piotr Plewako z maj. Moskalewszczyzny w zapisie z dnia 16 sierpnia 1860 r. - ten fragment Diariusza reprodukowany na jego okładce