źródło: LVIA-F391-9-2782
z "Herbarza szlachty litewskiej"
Jana-Piotra Dworzeckiego-Bohdanowicza

Plewako herbu ręka zbrojna z obłoków wychodząca, w prawo z mieczem jak do cięcia, przy niej okrągła tarcza, nad hełmem i koroną ręka po łokieć z mieczem jak do cięcia (w pieczęci urzędowej Sądu Głównego Litewskiego 1798 r. p.n. - 1697 Joachim, 1698 Wincenty z mińskiej, 1700 Joachim Dominik  z Województwa Mińskiego, 1740 Andrzej egzulant, obywatel województwa smoleńskiego i powiatu starodubowskiego, 1752 Marianna za Jakubem Duliczem, 1757 za Tadeuszem Karpiem podstolim upickim, 1764 Ludwik i Stefan obywatele woj. mińskiego, tego roku i Jan, 1770 Stefan Plewako z podpisu starosta kołoboryjski, 1778 Kazimierz starosta kołoboryjski, 1783 patron trybunału, 1791 sędzia trybunału z wiłkomirskiego, w lutym r. order św. Stanisława, 1798 potw. pisarz Sądu Głównego Litewskiego, deputat wileński w lutym kawaler orderu św. Stanisława, 1808 starosta kołoboryjski, prezydent sądu głównego departamentu pierwszego gubernii wileńskiej i kawaler p.w., dziedzic majątku pojezuickiego Bukontyszek i dóbr ziemskich Poszyrwińcia, Biguszek i innych, syn jego Adam porucznik wojsk polskich 1814 sprzedał Poszyrwincie z ewikcją na Biguszkach i zrzekł się Bukontyszek i Biguszek, 1784 Stefan starosta kołoboryjski i ??? ojc-c, Kazimierz syn w mińskim, 1788 Jan rotmistrz wileński, 1789 Stanisław starościc kołoboryski agent trybunału, 1798 Kazimierz i Daniel starościce kołoboryjscy, i Karol rotmistrz, 1809 Józef podklucznik oniksztyński, Jeronim Sądu Głównego regent, i Nikodem 1818 Jakub sędzia graniczny powiatu mińskiego, Tadeusz Sędzia Graniczny borysowski
Z herbarza Dworzeckiego Bohdanowicza
O autorze Herbarza zobacz: Mienicki, Ryszard (1886-1956), "Jan Piotr Dworzecki-Bohdanowicz, korektor Drukarni Uniwersytetu Wileńskiego, zapomniany heraldyk (1773-1840)"
Źródło: Księga pamiątkowa ku uczczeniu 350 rocznicy założenia Uniwersytetu Wileńskiego   Wydawca: drukarnia Józefa Zawadzkiego Miejsce i data wydania: Wilno, 1929 rok

fotografia strony herbarza Dworzeckiego-Bohdanowicza
uzyskana dzięki pomocy pana Sławomira Karpia