Komput Towarzystwa Wojska Litewskiego nowego zaciągu
będącego na konsystencyi w powiecie i starostwie upickiem [1]

A.    Ometa, Szukszta, Dukszta, Pukszta, Puciata, Kluciata, Odnata, Szumiata, Gobiata, Malata, Bezpiata, Bukata, Żaba, Burka, Huba, Złoba, Złaba, Bukraba, Szapka, Pipka, Zabka, Nieszyjka, Ziabka, Swinka, Slinka, Halka, Kukla, Cwikła, Zemła, Szybieka, Szołucha, Sobotka, Pawsza, Brzoska, Dotata, Malawka, Władyczka, Nietyksza, Tysza, Scierka, Szyba, Sciepa, Piłka, Szyjka, Oszyjka, Kobieka, Baka, Plewaka, Komoniaka, Zalewaka, Smietanka, Pieczuga, Karenga, Wereszczaka, Durniaka, Szołupa, Bołtupa, Sporupa, Załupa, Pacyna, Macyna, Jacyna, Łuthina, Dubina, Rzedzina, Dębina, Rzeczyna, Brozyna, Bylina, Tymna, Sołonina, Botwina, Skoryna, Taramina, Wysźotrafka, Wścieklica, Widlica, Dołęga, Moscza, Koszka, Doroszka, Chałupa, Agrypa, Zaremba, Iskra, Puzyna, Sawina, Holina, Tyczyna, Kalina, Mierlina, Ancuta, Macuta, Kiiuta, Biruta, Dyrita, Ankuda, Dziewoczka, Boksza, Oksza, Popuda, Prokuda, Pogruda, Bezuda, Nieluda, Sieluda, Skuybieda, Orda, Swida, Oskirka, Mozyrka, Skorka, Piętka, Pięta, Połupięta, Czerpięta, Micuta, Sieniuta, Owieczka, Doksza, Hołowka, Gazuba, Szczuka. Sielawa, Skryba, Kunica, Lisica, Stryszka, Wydra, Czeciera, Koszka, Soroka, Worona, Rudomina, Podbipięta, Szarepa, Hreczycha, Odzierzycha, Opoka, Czaryna, Sołoma, Szyrma, Siczepa, Szyszła, Moszna, Choroszna, Hrusza, Susza, Rymsza, Ramsza, Kulesza, Olesza, Boreysza, Zawisza, Medeksza, Poleksza, Lawioda, Skowroda, Skowrodka, Przygoda, Dąbrowa, Purpacha, Jeziula, Czerepacha, Bryndza, Kasza, Perepiecza, Niebecza, Purpiesza, Jursza, Skriwopisza, Szemiaka, Bruiaka, Bucela, Lula, Birula, Dridziula, Kiełtyka, Hromika, Muraszka, Szyszka, Tyszka, Małyszka, Kołyszka, Boryszka, Puryszka, Kołtyszka, Juraha, Weryha, Komiaka, Tołpiha, Zelepucha, Bezbuha, Połuha, Kepusta, Plichta, Zarychta, Tryzna, Blizna, Koryzna, Woyna, Dowoyna, Haraburda[2], Konopka, Koropka, Sielanka, Maslanka, Rozanka, Konwa, Koreywa, Targonia, Szyłpa, Kościa, Teleka, Teniuha, Reszka, Mereszka, Rowba, Gryzma, Klidzia, Krupa, Soyka, Kroha, Szaodra, Kolenda, Zudra, Molenda, Imbra, Zegzdra, Rakoza, Jałoza, Baybuza, Iszyra, Przybora.

B.     Hołub, Zub, Kodłub, Kołb, Szczoub, Sołohub, Siniohub.

C.     Koc, Szorc, Rehuc, Szykuć, Kukuć, Giedroic, Kaszyc, Paszyc, Kondzic, Chrążyc, Rzrzuscyć, Kmicic, Machwic, Kosczyc, Dziezyć, Bołtuc, Gielazyc, Korkuc, Kierbac, Kulwiec, Krzywiec, Szerbiec, Chamiec, Kiiuć, Biiuć, Juruć, Naruć, Joduc, Dzieszuc, Koszue, Bychowiec, Malachowiec, Woroniec, Osmianiec, Wilkaniec, Kuszlaniec, Tetyaniec. Kosuzyniec, Ordyniec, Odyniec, Woweyniec, Podolec, Suchodolec, Połec, Zając, Jurzyć, Siruć, Biruć, Reksi, Pac, Jowi, Kupsz. Szyksi, Piksi, Drypi, Grykopierde.

D.    Monwid, Rynwid, Szyrwid, Girwid, Milwid. Orwid, Norwid, Dorogird, Eygird, Skurwid, Wizgierd, Dawlud, Niechlud, Jaskułd, Wyszogird, Tonkowird, Kurojed, Bobojed, Dzid.

E.     Kupiscze, Samiscze. Petryscze, More, Morze.

F.      Korff, Eidorff. Brunoff, Knoff.

G.    Rarog, Dadzibog, Chwalibóg, Darmorog, Szlichtyng.

H.    Zoch, Roh, Kuropłoch, Ostrouch, Wisłouch, Boduch, Pietuch.

I.       I. Budny, Zarudny, Duty, Niekuty, Milenki, Starenki, Bielenki, Holenki, Hładki, Zołty. Biały, Czarny, Hrazny, Hresny, Bury, Wieczany, Owsiany. Deniaty, Skorobohaty, Bezpiaty, Ciekawy. Kierdey, Pociey, Bokiey, Rabiey. Zawolay, Załamay. Kołontay, Hamszey, Niewstruy, Sołomiey, Worupay, Hornostay, Kotłubay, Bukrey. Kurchay, Byszlay, Turlay, Czukay. Połchoy. JeInielity, Worobiey.

  1. Włoczek, Bork. Włoszek, Mroczek, Koszasz, Raczek, Burczak, Wołk, Pozniak, Wołczek, Kuczuk, Wilczek. Kundziuk, Słowik, Maczuk, Kulik, Bołtruk, Biłdziuk, Korniuk, Manczuk, Kaniuk, Dresczuk, Siewruk, Pieczuk. Skowronek, Bułak, Giermak, Kułak, Ptak, Burak, Tupik, Uhlik, Kizik. Hercyk, Sudnik, Kyrik, Dzietrzyk, Zołtek. Kołtek, Czernik, Trczizak, Szostak, Samorok. Pieślak, Szporek, Duk, Grek, Sołtyk, Wilbik, Ładrik, Sczawik. Orlik, Drawdych, Ciołek, Kurek, Łusczyk, Lelek, Zuk, Pilik, Kochanik, Szporcik.
  2. Kisiel, Jangiel, Czeczel, Szepiel, Stanczel. Horel, Gibe1, KupreI, Hohol, Sobol, Bąmbol, Koszkiel, Pukiel, Kukiel, Dunkiel, Rudel. Popiel, Ambiel, Babiel, Zakiel, Sergiel, Szembiel, Zagie1, Kurel, Kuszel, Parul, Mol, Mal, Pil, Gil, Szkil, Zil, Bryl. Hul, Kul, Chmiel, Kpiel.

Ł   Radziwiłł, Bonffal, Ginwił, Girwił, Jundził, Butwił, Biryał. Jurwil. Hodwił, Kozieł, Kocieł, Orieł.

M.   Butrym, Montrym, Kontrym, Horaim, Hałaim, Mozrzym, Sasim, Karaim.

N.    Hryn, Bien, Zyn, Zen, Suryn, Huryn, Skrabin, Hurczyn, Suzin, Sołtan, Uwoin, Rudomin, Woizbun, Mieniun, Pukien, Duren, Siehen, Hizen, Boben, Herman, Kozan, Neiman, Szwołkun, Okun, Bakun, Hreczon, Gilon, Jesmun, Lewon, Wolan, Digon, Kaczan, Kochan, Baran, Mołczan, Połwian, Meszczeryn, Teteryn, Hluszanin, Weidyman.

O.    Mieleszko, Orzeszko, Kirkiło, Torczyło, Pamfiło, Woiswiło, Sięczyło, Szipiło. Biryło, Hawryło. Kosiło, Szasiło, Gorstwiło, Swidło, Masło, Merło, Kierło, Miekczyło, Zaletiło, Reszeciło, Zakusiło, Mołodziło, Zerebiło, Budziło, Saczko, Mołoczko, Sało, Susło, Spało, Torpieło, Szukało, Tukało, Pukało, Stukało, Hrakało, Propało, Dederkało, Dowgiało, Songaiło, Mongaiło, Sypaiło, Montigaiło, Bkino, Horoszko, Sopocko, Deniszko, Pozehaiło, Rongaiło, Mleczko, Łoiko, Łyko, Haćko, Bolko, Zelno, Kosciuszko, Fiedziuszko, Boreyko, Skobeiko, Lizdeiko, Ostreiko, Woreiko, Romeiko, Beleiko, Wileiko, Sterpeiko, Cieszeiko, Rusteiko, Szlunko, Horunko, Wołaiko, Romaszko, Boniuko, Kieniszko, Oszmieniszko, Hładko, Obieszko, Piesko, Ozierko, Sierko, Korytko, Suszko, Okuszko, Oleszko, Winko, Wieliczko, Lyczko, Byczko, Hurko, Smieszko. Dzieszko, Szunko, Scipio, Kampo, Kostro.

P.      Karp, Koup, Strup. Skop, Występ, Bleistrup.

  1. Kirkor, Hutor, Skipor, Białozor, Szykier, Hekier, Renikier, Woisznar, Komar, Komer, Kimbar, Skinder, Reimer, Szantyr, Butler, Szyngur, Szeper, Wyzbor, Mizgier, Szlagier, Bałakir, Ror, Wieczor, Kanimier, Zubr, Tur, Bandimer, Bobr, Olizar.
  2. Goś, Łos, Karas, Błus, Czemes, Jurs, Mordas, Bołbas.
  3. Siemet, Woiniat, Dowiat, Talat, Woidat, Limont, Goimont, Cismont, Rymont, Jamont, .Ramont, Montowt, Kontowt, Gimont, Gigont, Gintowt, Surgont, Kiesztort, Wisztort, Bukont, Dirmont, Bitowt, Kiesztowt, Giedgowt, Zutowt, Mostołt, Łopot, Czeczot, Krzeczot, Skirmont, Widwont, Giełgut, Narbut, Drobut, Achmat, Korbut, Reut, Derbut, Firbut, Zyburt, Kot, Poczobut.
  1. Okołow, Tuczew, Ozinow, Rehow, Kosow, Letow.
  1. Narwosz, Talwosz, Jawosz, Nowosz, Monrusz, Tołkacz, Puhacz, Kopacz, Niedzwiedź, Marchacz, Kosmacz, Pakosz, Kordycz, Małysz, Terebesz, Gładysz, Kiełpisz, Birbasz, Drogosz, Remesz, Witez, Bagiodz, Zołądz, Bołądz, Kozicz, Czartohryz, Wrzeszcz, Fałszcz, Rządz, Zwierz, Strzyz, Faszcz, Kurcz, Krzesz, Krecz, Zudz, Pluszcz, Gruzdz, Jez, Czyz, Ciundz, Drozd.

Księgi humoru polskiego. T. 1, str. 222-226 Kazimierz Bartoszewicza, 1897 r.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=26220&dirids=1[1]    I ten dowcip nie babiński, a tylko do ksiąg Babina wpisany. Jest to jak widzimy żart z nazwisk litewskich, które Koroniarzom śmieszne się zdawały. W innem miejscu podamy rzecz podobną: "Księgi rodzaju Litwy". Zachowujemy pisownią "Aktów".                                          K. B.

[2]     Porównaj Apophtegmata Kochanowskiego umieszczone na str. :56 "Ksiąg humoru polskiego".