Alfabetyczny spis towarzyszy wojska komputowego
Wielkiego Księstwa Litewskiego

 w powiecie upickim, żartobliwie  wymienionych w anonimowym zestawieniu wpisanym do ksiąg babińskich, a opublikowanych
przez
Kazimierz Bartoszewicza (
Księgi humoru polskiego. T. 1, str. 222-226, 1897 r.).

Należy przyjąć, że pominięte zostały nazwiska typowe, zakończone na -ski i -wicz.

 

 

Pisownia uwspółcześniona przez użycie kreskowań liter, czasami pomijanych w dawnej Polsce, podwojenie niektórych liter, zamiana końcowego a na o, itp.

Wystąpienie nazwiska na liście jest jedynie wskazówką o możliwym pochodzeniu szlacheckim współcześnie żyjącej osoby, szczególnie w przypadku nazwisk rzadkich. 

 

Autorem witryny plewako.pl
jest Stanisław Jan Plewako