Tomasz Szczepański,
"Mniejszości Narodowe w myśli politycznej
opozycji polskiej w latach 1980-1989"

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
ISBN 978-83-7441-852-2

Autor opisuje, w szczególności na stronach 140-142,  poglądy z lat 1985-1989
założonej przez Stanisława Jana Plewako i Tomasza Borkowskiego
Grupy Politycznej "Samostanowienie" - w kwestii mniejszości narodowych w Polsce
i praw Polaków za granicą.