PLEWAKO herbu Pogonia. Gnieździli się na zaścianku Ragieniszki w powiecie wileńskim,
jak też w powiecie wilejskim i oszmiańskim.  Spokrewnieni byli m.in. z Glińskimi i Sienkiewiczami. Potwierdzeni przez heroldię wileńską w rodowitości szlacheckiej 7 grudnia 1800 roku, 28 czerwca 1817 roku, 21 września 1827 roku, 28 lutego 1844 roku oraz 30 maja 1851 roku (CPAH Litwy w Wilnie, f.391, z. 8, nr  98, 2541; f.391, z.7, nr 4095; f.391, z. 6, nr 7, 12, 709).

Plewakowie w XIX wieku dziedziczyli m.in. dobra Markowo na Wileńszczyźnie (CPAHL, f. 391, z. 8, nr 98, s. 13).

Z tej rodziny wywodził się słynny adwokat XIX wieku.

Jan Ciechanowicz
Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski
Herbarz polsko-rosyjski, tom II ( ISBN 83-89968-61-4) str. 199
Nakładem: Stowarzyszenie Dom Polski "Sarmacja"

Zobacz wcześniejszą pozycję tego autora