Wojciech K. Plewako w 2009 r., podczas V Zjazdu Towarzystwa Rodu Plewako w Dobiegniewie W nocy 1/2 grudnia 2016 r.  w wieku 71 lat w Warszawie zmarł prof. Wojciech Krzysztof Plewako.

Wojciech Plewako był członkiem założycielem Towarzystwa Rodu Plewako w dniu 4 listopada 2002 r. i członkiem Rady Towarzystwa - od początku jej istnienia.
Na zdjęciu obok- podczas V Zjazdu Towarzystwa w 2009 r. z nieodłączną Fridą.

dr Wojciech Plewako był  absolwentem Państwowego Liceum Techniki Teatralnej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykładowca na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Bagdadzie (1981), na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Damszku (1982–1984) a także na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Na początku lat 1990-tych Wojciech Plewako był dyrektorem Departamentu Plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, a następnie  następnie Pełnomocnikiem Ministra do spraw plastyki. Potem był wykładowcą akademickim na uczelniach w Białymstoku, Warszawie i innych miastach.
Przez długie lata był prorektorem Europejskiej Akademii Sztuk (mieszczącej się na Cytadeli Warszawskiej), a od 2014 r. wykładowcą Wydziału Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula, po przejęciu  EAS przez tą uczelnię, i także od 2014 r. w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie.

Syn Stanisława, inżyniera, absolwenta a później profesora Politechniki Warszawskiej, specjalisty od trakcji elektrycznej i Aleksandry z Małkowskich - odziedziczył po rodzinie matki talenty artystyczne i teatralne. Pozostawił dwie córki i kilkoro wnucząt. Będąc ostatnim ze swej linii męskiej zgodził się zostać uczestnikiem Projektu Genealogii Genetycznej pod patronatem Towarzystwa Rodu Plewako i uzyskał w ten sposób wartościowe wyniki określające kolejność powstawania mutacji STR w Y-DNA członkow rodu Plewako: http://plewako.pl/Y-DNA/schemat.htm

Przed dwoma  laty został członkiem Związku Szlachty Polskiej był też członkiem kilku fachowych stowarzyszeń - w tym SARPu,
a także w młodszym wieku dzialał w klubach speleologicznych i taternictwie.

Wojciech Plewako zmagał się z chorobą nowotworową. To nie był dla Niego dobry rok. Bóg skrócił Jego cierpienia.
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, od IV bramy, do grobu rodzinnego, kwatera  82-4-26
dnia 8 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

Cześć jego Pamięci.
Stanisław J.Plewako
2016-12-02