Taryfa Dymów w roku 1791 r. w Województwie Mińskim znajdujących się
Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas F 11-1-709 , kat. Horbaczewskiego 4108, kat. Sprogisa 3372

Spis Parafii ujętych w Podymnym Powiatu Mińskiego za 1791 r

Mińska, Koreleszczewska, Śmiłowicka, Błońska, Serafińska, Koydanowska, Derewieńska, Berezyńska, Uzdzieńska, Stołpecka,
Kamieńska, Rakowska,Wołmeńska
, Olkowicka, Zasławska, Ilska, Radoszkowska, Korzeńska, Iwieniecka, Krasnosielska,
Dubrowska, Chołchelska, Ziembińska, Haieńska, Łohoyska
.

Poniżej podaję tylko nazwiska szlachty ujętej w spisie w podziale na posesjonatów i szlachtę okoliczną

1. Parafia Mińska

Zabiełło, Unichowski, Zawisza, Wysocki, Wołłodkowicz, Wańkowicz, Szembel, Sadowski, Ratomski, Prószyński, Kostrowicki, Borsuk, Świętorzecki

szlachta okoliczna: Cholewowie, Odyniec, Sielicki, Górski, Szymański, Adamowicz, Pietraszkiewicz, Pohocki, Busz (okolica Cholewszczyzna)

2. Parafia Koreleszczewska

Chmara, Aramowicz, Bykowski, Czortowicz, Reass de (Dereass), Dyszlewicz, Hrehorowicz, Iwanowski, Jaźwiński, Kiersnowski, Klukowski, Korsak, Leoncewicz, Lichodziejewski, Matusewicz, Niemorszański, Olędzki, Onoszko, Pawlikowski, Pietkiewicz, Piottuch, Piszczałło, Płatkowski, Prószyński, Przeździecki, Przystanowski, Puzyna, książę Radziwiłł, Ratyński, Rudnicki, Studziński, Świętorzecki, Unichowski, Wańkowicz, Waszkilewicz, Wincza, Wołłowicz, Wołłodkowicz, Zamayski, Żywica, Żyżemski

3. Parafia Śmiłowicka

Osztorp, Moniuszko, Borzęcki, Gliński, Jacewicz, Jelski, Malecki, Sawicki, Świacki, Szpakowski, Wańkowicz, Wierzbicki, Zawadzki

4. Parafia Błońska

Bukaty, Bykowski, Ciepieliński, Cnikiewicz, Giedymin, Janiszewski, książę Radziwiłł, Meysner, Mężyński, Niemczynowicz, Olikiewicz, Piotraszko, Przeradowski, Rawkiewicz, Rewiński, Sołtan, Szpakowski, Szyszko, Wańkowicz, Wodzbun, Zabiełło, Zawisza

5. Parafia Serafińska

Hruszwicki, Kiełczewski, Oziembłowski, Skinder, Tyszkiewicz, Zawisza

szlachta okoliczna: Czekatowski, Górski, Jakubowski, Kulikowski, Kuncewicz, Poniatowski, Siekielewski, Skinder, Szołucha, Wiernikowski, Zacharewicz (okolica Sucin)

6. Parafia Koydanowska

Czapski, Gardliński, Gizbert, Jagniątkowski, Jakimowicz, Komar, Kostrowicki, Krassowski, Lichodziejewski, Łęski, księżna Ogińska, Przystanowski, Umecki, księżna Woroniecka,

7. Parafia Derewieńska

książę Radziwiłł, Chorwat, Możeyko

8. Parafia Berezyńska

Bykowski, Moszyński, Okulicz, Podbereski, Słotwiński, Ungier, Wańkowicz, Wołłowicz, Zawisza, Wróblewski, Zamięcieszewski

9. Parafia Uzdzieńska

Chlebowski, Downar, Estko, Fryczyński, Grabowski, Kopeć, Leski, Mackiewicz, Oskierka, Piottuch, Przysiecki, Puciata, Szaciłło, Tołkacz, Wasilewski, Zawisza, Łapicki, Rotkiewicz, Szabuniewicz, Wereszczaka, Zahorowski, Zengler,

10. Parafia Stołpecka

książę Czartoryski, Dernałowicz, Domański, Korkużewicz, Krassowski, Maszewski, Niemira, Oskierka

11. Parafia Kamieńska

Judycki, Bohuszewicz, Ślizień, Chełchowski, Gaudzilewicz, Kwiatkowski, Wołczacki bp

12. Parafia Rakowska

Ogiński, Chełchowski, Chludziński, Chmara, Górski, Iwanowski, Karnicki, Krapowski, książę Radziwiłł, Oziembłowski, Przysiecki, Ratyński, Rylski, Wańkowicz, Woroniec, Zaierski, Gobiewski, Suszycki, Świętorzecki, Tórczyński

13. Parafia Wołmeńska

Borzdyński, Gierżodowicz, Judycki, Kasperowicz, Kołątaj, Lichodziejewski, książę Radziwiłł, Ratomski, Rostowski, Sielawa, Staniewicz, Szumski, Tomkowicz, Wańkowicz, Brochocki, Kopczyński, Oranowski, Petrusewicz, Prószyński, Zabuski.

14. Parafia Olkowicka

Antoniewicz, Broniec, Chocianowicz, Chrystowski, Dakiszewicz, Dukszyński, Heyno, Horain, Jackiewicz, Jankowski, Janowski, Jeśman, Joteyko, Juriewicz, Kamiński, Muraszko, Osiecimski, Piottuch, Polkowski, Poźniak, Romankiewicz, Rymont, Skrzytucki, Sołłohub, Stankiewicz, Stański, Świderski, Świerszczewski, Zbrożko, Borsuk, Palewicz, Pilecki, Podwypięty, Tomaszewski.

15. Parafia Zasławska

Przeździecki, Chmara, Charewicz, Lewkowicz, Lichodziejewski, Michniewicz, Naborowski, Pawłowicz, Plewako, Prószyński, Słobodzki, Strzecki, Świda, von Wentyn, Wołłodkowicz, Wołodźko, Zaleski, Mostowski, Tyszkiewicz

16. Parafia Ilska

Sołłohub, Bohdanowicz, Cynk, Tomaszewski.

Szlachta okoliczna: Malinowski, Zapaśnik (Olechnowszczyzna); Borsuk (Wiazowszczyzna)

17. Parafia Radoszkowska

Bohdanowicz, Bućko, Dyszlewicz, Iwaszkiewicz, Kukiel, Maliszewski, Marciniewski, Michałowski, Pietraszko, Plewako, Starzałkowski, Strzelbicki, Świderski, Świętorzecki, Tyszkiewicz, Uzłowski, Walicki, Wańkowicz, Wołodkowicz, Wysocki, Borzdyński, Kondratowicz, Żyżemski

18. Parafia Korzeńska

Arciszewski, Baka, Bołtuć, Czarnecki, Dyszlewicz, Horain, Inczyk, Janowski, Jeśman, Karnicki, Kazimierski, Korsak, Kowerski, Łyszkiewicz, Piasecki, Poderecki, Podwysocki, Poźniak, Ratomski, Rusiecki, Ryłło, Siemaszko, Szklennik, Ślizień, Świderski, Świrski, Tyszkiewicz, Walicki, Wańkowicz, Wołłodkowicz, Wołłowicz, Wołodźko, Wróblewski, Żyżemski, Chrystowski, Chwalkowski, Czechowicz, Gilewski, Hliniewiecki, Hrynkiewicz, Swaszkiewicz, Urbanowicz

19. Parafia Iwieniecka

Sołłohub, Ratyński, Adamowicz, Bronikowski, Brzozowski, Busz, Butrymowicz, Domeyko, Downar, Estko, Galiński, Gzowski, Hromyka, Inczyk, Karnicki, Kaszyc, Kowzan, Lenczewski, Ligowski, Makowiecki, Mazowski, Pietraszko, Pióro, Pliskowski, Przysiecki, Rylski, Sielawa, Staniszewski, Suszycki, Szczepkowski, Szklennik, Turemski, Wołodkowicz, Żebrowski, Żuk.
Szlachta okoliczna: Cwiechowski, Drozdowski, Hrynkiewicz, Janowicz, Janowski, Malicki, Obuchowicz, Protasowski, Sikorski, Strzecki (Okolica Laskowska); Kusciński, Romanowski, Rydzewski, Sopoćko, Szklennik, Żyźniewski (Leśniki)

20. Parafia Krasnosielska

Bazarewicz, Charewicz, Czerepowicz, Czerepowicz, Czortowicz, Głuszyński, Głuszyński, Hołub, Hryniewski, Iwanowski, Iwaszkiewicz, Jabłoński, Juszyński, Kozubowski, Kurowski, Lichodziejewski, Mańkowski, Mickiewicz, Niewiarowicz, Nornicki, Petrusowicz, Pietraszko, Piotrowski, Plewako, Polański, Prószyński, Sopoćko, Stacewicz, Suciński, Surynt, Szotrowski, Świętorzecki, Tupalski, Wąsowicz, Wierzbicki, Wołodkiewicz, Wysocki, Zagurski, Żyźniewski

21. Parafia Dubrowska

Bołądź, Bujniewicz, Buywid, Charewicz, Chmara, Czapliński, Downarowicz, Dyszlewicz, Galiński, Gnatowski, Gozdzielski, Hołub, Kamiński, Kaszewski, Kolnicki
Kożuchowski, Krupski, Kukiel, Leonowicz, Lichodziejewski, Łahunowicz, Mańkowski, Marcinkiewicz, Mężyński, Minkowski, Mogielnicki, Petrusewicz, Pomorski, Pożarycki, Przysiecki, Puzinowski, Szymkiewicz, Uzłowski.

22. Parafia Chołchelska

Boharewicz, Bołędź, Charewicz, Chmara, Ciurło, Galiński, Giedroyć, Gimbut, Głuszyński, Gnatowski, Gołaszewski, Haraburda, Iwanowski, Iwaszkiewicz, Jasiński, Judycki, Juszkiewicz, Kamiński, Kijakowski, Kostrowicki, Łaski, Łuszczyński, Mackiewicz, Markowski, Mężyński, Miłkowski, Oborski, Olędzki, Pomorski, Przysiecki, Ratyński, Rdułtowski, Rudzki, Sanocki, Szabłowiński, Szklennik, Świacki, Świętorzecki, Uzłowski, Wołłodkowicz, Woroniec, Złotogórski.

23. Parafia Ziembińska

Baczyżmalski, Białłozor, Busz, Chreptowicz, Daszkiewicz, Gzowski, Nieciecki, Rodziewicz, Rydzewski, Szybieka, Ślizień, Święcicki,

24. Parafia Haieńska

Andrzeykowicz, Chodasowicz, Czaykowski, Czechowicz, Daszkiewicz, Dąbrowa, Domaszewicz, Drozdowicz, Dulicz, Fiedorowicz, Inczyk, Jarkowski, Jeśman, Kodź, Kownacki, Kowzan, Kulwanowski, Lieba, Likowski, Nowodworski, Obłoczymski, Oborski, Odyniec, Okulicz, Olesiewicz, Ordyniec, Pawlicki, Pawlikowski, Plewako, Polens, Prószyński, Romankiewicz, Rydzewski, Sawiński, Stecki, Stefanowicz, Strzelbicki, Szumski, Szwański, Terlecki, Trabert, Walicki,
Więckowski, Witlicki, Wojewódzki, Wołłodkowicz, Wonikiewicz, Wyszyński, Zakuski, Zaliwaka, Zambrzycki, Żarowski, Żebrowski, Żydowicz.

25. Parafia Łohoyska

Tyszkiewicz, Odyniec, Proszyński, książę Radziwiłł, Wańkowicz, Jankowski, Kukiewicz, Szymański