Ted Plewako, Egipt 1943 r.?

 

 

 

 

 

fotografia ze zbiorów córki
Lindy Verlezza