W odpowiedzi na przesłane gratulacje z okazji wyboru na Prezydenta Rzeczypospolitej
otrzymaliśmy zaszczytne dla członków Towarzystwa podziękowanie: