Składki członkowskie Towarzystwa Rodu Plewako

Składki mają prawo i obowiązek płacić jedynie członkowie Towarzystwa.
20 sierpnia 2016 r. w Brodnicy VII Zjazd Towarzystwa Rodu Plewako uchwalił podniesienie składek zwyczajnych z 60 zł na 70 zł rocznie,
ze względu na konieczność finansowania wydawania czasopisma Dziedzictwo Kresowe, pozostawiając bez zmiany składkę ulgową.
Jednocześnie Zjazd wyznaczył termin wnoszenia składek członkowskich:   

Składki członkowskie dzielą się na:
a. zwyczajne, w wysokości 70 zł rocznie,
b. ulgowe, w wysokości 30 zł rocznie (przysługujące osobom o braku lub niskich stałych dochodach); ...

Składki członkowskie zwyczajne i ulgowe wpłacane są w listopadzie i grudniu na kolejny rok budżetowy. ...

Zgodnie z pkt. 33. Regulaminu Towarzystwa w brzmieniu obowiązującym od 2009 r. zmiana wysokości składek nie stanowi zmiany Regulaminu.  
Zatem uchwała w sprawie wysokość składek nabrała mocy niezależnie od tego, kiedy zostanie zatwierdzony uchwalony znowelizowany Regulamin.
zob. http://plewako.pl/towarzystwo/Regulamin_TRP.htm p.47 a, b oraz pkt. 51


Uchwała nr 1/2009 Towarzystwa Rodu Plewako
w sprawie wysokości  składek obowiązkowych

Wobec konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Towarzystwa ustala się następujące wysokości składek członkowskich:
składka członkowska zwyczajna – 60 zł rocznie

składka członkowska ulgowa – 30 zł rocznie  
Składki członkowskie ulgowe obowiązują emerytów, studentów i osoby bez pracy.

Uzasadnienie:

Składki członkowskie zgodnie z pkt. 28 Regulaminu Towarzystwa dzielą się na

specjalne – dobrowolne, zbieranych w grupach zainteresowań oraz 
zwyczajne – obligatoryjne (normalne, ulgowe i zagraniczne).

Wysokość składek zagranicznych odpowiada kwocie przeliczonej na walutę polską zgodnie z kursem bankowym, nie podlega zatem ustaleniu w wyniku uchwały.